SF foreslog allerede i april 2019 til et budgetseminar for byrådet, at vi skulle have en analyse af, hvad den reelle normering er på den enkelte daginstitution i kommunen. Efter pres fra forældre har et samlet Børne- og Skoleudvalg fulgt SF´s ønske om en sådan analyse, det fortæller SF´s byrådsmedlem Hanne Berg i en pressemeddelelse.

Nu har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forældre, administrationen, BUPL og FOA lagt en lokal rapport frem til drøftelse for Børne- og Skoleudvalget før sommerferien, og til brug for budgetforhandlingerne til august 2020.

Hanne Berg, der er næstformand i Fredensborg Kommunes Børne- og Skoleudvalg siger: Det er fantastisk, at vi som den første kommune i landet har fået forelagt en metode, der nyder bred opbakning fra forældre, personale og administration til at ”oversætte” de officielle, generelle opgørelser fra Danmarks Statistik til den reelle normering, der kan opleves i den enkelte institution. ”

Med en ”oversætter-tabel” kan vi få en afklaret politisk drøftelse med forældre og medarbejder om, hvor hurtigt vi skal nå op på reelle minimumsnormeringer på 3 børn pr. voksen for de 0-2 årige, og 6 børn pr. voksen for de 3-5 årige.

Folketinget har aftalt, at vi senest i 2025 har pligt til at opnå minimumsnormeringer.

Hanne Berg fortsætter: ”Mit politiske krav til budgetforhandlingerne til august i år er, at vi allerede til næste år skal være meget tæt på at opfylde målet med reelle minimumsnormeringerne for vuggestue- og børnehavebørn opgjort i hver enkelt daginstitution for sig i hele kommunen. Vi skal omprioritere penge, så vi kan ansætte så mange nye pædagoger og pædagogiske assistenter som muligt.”
Fakta:

I 2020 har vi formentlig opnået reel minimumsnormeringer for 0-2 års området, men fortsat højere end 6 børn pr. voksen for de 3-5 årige.