Fredensborg Kommune har vedtaget ny handlingsplan for, hvordan kommunen fortsætter som en grøn virksomhed og realiserer målene i kommunens netop vedtagne grønne politik. 

I flere år har Fredensborg Kommune gået forrest i den grønne omstilling – også som arbejdsplads. Sådan skal det også være fremover og derfor har kommunen iværksat en ny handlingsplan for årene 2019-22.

”Som kommunens største arbejdsplads har vores egen indsats naturligt nok stor betydning, og det ansvar vil vi meget gerne tage på os. Siden 2008 har vi fx reduceret kommunens energiforbrug med godt 23 pct. og CO2 udledningen med 44 pct. Det skyldes bl.a. omfattende energirenovering af kommunens ejendomme. Men vi er slet ikke i mål endnu – og derfor er jeg yderst tilfreds med at denne handlingsplan nu udstikker både klar retning og mål for fremtiden”, siger Thomas Lykke Pedersen.

Tilfredsheden med handlingsplanen gælder også hos Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:
”Det er en meget konkret handlingsplan, som prioriterer grønne indsatser for fire store områder af kommunens virke: indkøb, transport, affald og bygninger. For hvert område er der formuleret delmål og en række indsatser, som skal til for at nå målet. De fleste indsatser kan vi udføre indenfor de eksisterende budgetter. Men det er samtidig beregnet, hvilke økonomiske forudsætninger der er behov for videre frem. Dermed er handlingsplanen også et godt politisk redskab og jeg ser derfor frem til, at vi giver handlingsplanen luft under vingerne”.

Helt konkret lægger handlingsplanen blandt andet op til at indkøb af engangsservice udfases, hjemmeplejens biler kommer på el, at ingen kommunale bygninger opvarmes af oliefyr, og at alle kommunale arbejdspladser sorterer hhv. papir, pap, plast, metal, glas, bioaffald og farligt affald.