Nye analyser viser, at alt drikkevandet i Fredensborg Kommune er fri for rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter.
Drikkevandet i Fredensborg Kommune er grundigt analyseret - og der er ingen pesticider eller nedbrydningsprodukter i vandet.

Da der flere steder i landet er fundet rester af pesticider i drikkevandet, har samtlige vandværker i Fredensborg Kommune gennemført nye analyser af vandkvaliteten. Konklusionen er klar: Der er ikke fundet rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter nogen steder.

Resultatet glæder borgmesteren:

”Vi skal kunne være helt trygge ved vores drikkevand. Derfor er det bare super godt, at de nye analyser igen bekræfter, at vores drikkevand overalt i kommunen har meget høj kvalitet. Af samme grund har vi et effektivt tilsyn og mange løbende analyser”, siger Thomas Lykke Pedersen, som også er formand for Fredensborg Forsyning, der er den klart største leverandør af drikkevand i kommunen.

Freja Brabæk Kristensen, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, supplerer:

”I Danmark har vi bevidst valgt at opretholde et meget højt kvalitetsniveau for vores drikkevand. Hvis vi skal holde det niveau, er det afgørende vigtigt, at vi konstant følger lovgivningen på området, så vi beskytter vandet og at vi samtidig fører et grundigt tilsyn, som omfatter alle kendte analysemetoder”.

De seneste analyser har også tjekket drikkevandet for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, dvs. et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, som er et svampemiddel, der har været godkendt i Danmark i perioden 1982 til 2000.
Chlorothalonil blev brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.
Stoffet har desuden været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling.