Fredensborg Kommune opfordrer nu borgere til at bruge deres smart phone i kampen mod kæmpe-bjørnekloen.

Ved at downloade en app ”Rapport fra stedet” på mobilen kan borgerne nu sende besked direkte til kommunen om, hvor præcis, der er bjørneklo. App’en registrerer det nøjagtige indberetningssted ved brug af GPS-koordinater, så kommunens særlige bekæmpningsenhed mod bjørneklo præcis ved, hvor der skal sættes ind.

”Bjørnekloen er lige nu i fuld gang med at vokse sig stor ude i den danske natur. Planten er uønsket, og vi skal derfor prøve at forhindre at den spreder sig. Med den nye app, kan vores borgere hjælpe os konkret med at danne et bedre overblik over, hvor det giver bedst mening, at begynde bekæmpelsen”, siger Flemming Rømer, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredensborg Kommune, der opfordrer alle med en smart phone til at downloade den nye app.

 

Kæmpe-bjørnekloen er en invasiv art, der ikke hører naturligt hjemme i Danmark. Den spreder sig hurtigt og kan udkonkurrere naturligt hjemhørende arter fra vores natur og grønne områder. Fredensborg Kommune har en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2011-2021. Indsatsplanen forpligter kommunen og grundejere til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres ejendomme.

 

Bekæmpelse skal ske efter tre tidsfrister afhængigt af, hvilken metode man vælger at benytte. Det er vigtigt, at man forhindrer frøspredning, da en enkelt plante kan sprede ca. 15.000 frø på et enkelt år. En plante bliver derfor hurtigt til mange.

 

 

Første

bekæmpelse

Anden

bekæmpelse

Tredje

bekæmpelse

Sprøjtefri

bekæmpelse   (rodstikning,

slåning,

jordbehandling)

 

 

inden 15. maj

 

 

inden 10. juni*

 

 

inden 1. august

Bekæmpelse   med sprøjtemiddel

 

inden 15. maj

 

inden 10. juni*

 

inden 1. august**

Skærmkapning

inden 10. juni

inden 1. august

-

 

* helst maks. 10 dage efter første behandling

** skal udføres som rodstikning eller slåning.

 

Kommunen vil føre tilsyn med bekæmpelsesindsatsen. Hvis det konstateres, at den enkelte grundejer ikke bekæmper bjørneklo på sin ejendom, meddeles et varsel og påbud. Efterkommer grundejeren ikke påbuddet, kan det føre til politianmeldelse og bødestraf.

 

Brug app og hjemmeside

Mange borgere indberettede observationer af bjørneklo, via kommunens hjemmeside sidste år. Det hjælper kommunen med at kortlægge forekomster og målrette indsatsen.

Det er stadigt muligt at indberette via kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk/bjorneklo

 

Som noget nyt har kommunen i år udviklet en app, så indberetningerne hurtigt og let kan foretages ude i naturen.

App’en hedder Rapport fra stedet og kan downloades i Google Play eller App-Store ved at søge på Rapportfrastedet. App’en kan i øvrigt også bruges til at fortælle kommunen om, hvor der fx er huller i vejen.

App’en kan også findes ved at scanne de to vedhæftede QR-koder, som gerne må viderebringes på tryk.

På kommunens hjemmeside kan man finde indsatsplanen, og læse mere om bekæmpelsesmetoder samt om de forholdsregler, man skal tage for at beskytte sig selv mod bjørnekloens saft.