Bygningen og grunden skal indgå i realiseringen af visionerne for Den Grønne Slotsby

Fredensborg Byråd besluttede mandag den 25. februar 2019 at erhverve den ejendom, der i dag huser Restaurant Under Kronen.

"Ejendommen ligger perfekt i forhold til at realisere visionen for Den Grønne Slotsby. Med købet af ejendommen får vi derfor mulighed for at skabe en god udvikling af byen til glæde for både byens borgere og turisterne", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Lars Simonsen, er enig:

"Projektet Den Grønne Slotsby omfatter den øverste del af Slotsgade, Dr. Ingrids Anlæg, Kulturhuset, Langedammen og Jernbanegade. Restaurant Under Kronen ligger centralt i projektområdet og kan være med til at styrke bylivet og understøtte et nyt samlet, attraktivt og rekreativt grønt område omkring slotsporten og den planlagte Frederik IV´s Bro".

Af planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune er visionen for Den Grønne Slotsby formuleret sådan: 

"Den Grønne Slotsby skal være en levende, sammenhængende slotsby, hvor bymidten udgør en attraktiv, moderne ramme om borgernes hverdags-, handels- og fritidsliv. Der skal være plads til leg, oplevelser og ophold for alle i tæt kobling til slotsparken, Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og handelsgaden."