Ja, vi er digitale og borgerne er flittige brugere af selvbetjeningsløsningerne.

I Fredensborg Kommune såvel som i alle øvrige kommuner er der et ønske om at tilbyde borgerne gode muligheder for at betjene sig selv, når der skal ansøges om en række ydelser i det offentlige.

Mange digitale løsninger er gjort obligatoriske. Det gælder bl.a. fornyelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort, flytning samt opskrivning til fritidshjem og daginstitution. Alle løsninger som borgerne nemt kan finde på hjemmesiden fredensborg.dk og på borger.dk.

En undersøgelse af, hvordan selvbetjeningsløsningerne anvendes på landsplan viser, at borgerne i Fredensborg Kommune er dygtige til internet og til de digitale løsninger.

Brugen af den digitale løsning for nyt sundhedskort har i dag en selvbetjeningsgrad på 74 pct. Så høj, at Fredensborg Kommune ligger i top 5 blandt de bedste digitale kommuner.

”Det er godt gået og endda en selvbetjeningsgrad som ligger i toppen af de danske kommuner,” siger Henrik Vendelbo, chef for borgerservice og fortsætter:

” Vi gør også rigtig meget ud af at hjælpe borgerne til at betjene sig selv. Vi har en tydelig visning af, hvor borgerne skal hente de digitale løsninger på fredensborg.dk eller på borger.dk og gennem chatten i StraksSvar kan vi guide vores borgere.”

Til sammenligning er selvbetjeningsgraden på sundhedskortet 34 pct. på landsbasis.

Der er penge at spare

I første omgang er der valgt en række selvbetjeningsløsninger som er relativt udramatiske at benytte. Flytning er en anden løsning som også har en høj selvbetjeningsgrad.

Til næste år bliver blandt andet ansøgning om kørekort og vielse end del af den obligatoriske digitale selvbetjening. De gode erfaringer fra sundhedskortet skal derfor bruges i udbredelsen af de nye løsninger.

I 2016 når digitaliseringen er rullet helt ud, forventer den offentlige sektor at spare op til 900 millioner skattekroner alene ved, at borgerne anvender selvbetjening frem for at udfylde papirblanketter.

De digitale selvbetjeningsløsninger giver dermed også mere effektive arbejdsgange, så sagsbehandlingstiden reduceres.

 

Fakta

På Digitaliseringsstyrelsens scorecard for obligatorisk digital selvbetjening på sundhedskortet er følgende 5 kommuner placeret:

 

Varde Kommune: 76 pct.

Hvidovre Kommune: 75 pct.

Fredensborg Kommune: 74 pct.

Furesø Kommune: 74 pct.

Vejle Kommune: 73 pct.

 

Scorecardet kan findes på: http://scorecard.digst.dk/digitaliseringsgrad-kommuner