Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

Efter Birgitte Ertbergs pludselige dødsfald i maj har bestyrelsen for Diabetes Lokalforening for Hørsholm-Fredensborg konstitueret sig selv og fundet en afløser for den afholdte næstformand. Det blev Hanne Iftikhar, Kokkedal, der har overtaget posten som næstformand.

Hanne har været medlem af bestyrelsen siden januar 2015, hvor hun blev valgt ind i forbindelse med sammenlægningen af de to lokalforeninger for Fredensborg og Hørsholm. Først som suppleant og senere samme år indtrådte hun som fuldgyldig medlem af bestyrelsen, i februar 2017 blev hun genvalgt.


Jerry Ritz der var initiativtager til lokalforeningen og formand siden 2009, først for Hørsholm Lokalforening og siden 2015 for den sammenlagte forening for Hørsholm-Fredensborg med Birgitte Ertberg som næstformand i hele perioden, byder hendes afløser velkommen: ”Jeg er glad for at Hanne Iftikhar har påtaget sig opgaven som vores nye næstformand, hun har været med i tre et halvt år og kender til foreningens arbejde indefra og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde”.


Diabetesforeningen har tæt på 1000 medlemmer i Hørsholm-Fredensborg og er en af de største lokalforeninger i Region Hovedstaden. På nationalt plan er Diabetesforeningen den tredje største patientforening med over 90.000 medlemmer og fortsat stor medlemstilgang. Foreningen er medlem af DH - Danske Handicaporganisationers lokalafdelinger i Fredensborg og Hørsholm. Diabetes Lokalforeningen i Hørsholm-Fredensborg arbejder med tre hovedformål: Oplysning, forebyggelse og motivation. Lokalforeningens informationsaktiviteter har til formål at forbedre livsvilkårene for personer med diabetes og gøre dem bedre til selvmotivation,


Jerry Ritz: ”Vi er heldige at have en bestyrelse som er bredt sammensat af personer med forskellige interesser, idet den består af både type-1 og type-2 diabetikere, pårørende til diabetiker og en med forstadie til diabetes – hvilket afspejler der diversitet som der også er i medlemskredsen”.

Suppleant Barbara Hage, Hørsholm, er i forbindelse med ny-konstitueringen indtrådt i bestyrelsen, Barbara har været tilknyttet bestyrelsen som medlem eller suppleant siden 2013. Derudover består bestyrelsen af kasserer Ejgil Andersen, Rungsted, Kirsten Vesterbirk, Kokkedal samt suppleant Niels H. Mynster, Hørsholm.