Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

Den 23. august kl. 18.30 er der borgermøde i Fredensborg om realiseringen af Den Grønne Slotsby. Mødet finder sted på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro. På borgermødet fremlægges status for de igangværende planer og visioner for udviklingen af Den Grønne Slotsby.


Hvad indeholder forslaget til den nye lokalplan for Fredensborg by, og hvad betyder det for udviklingen af byen de kommende år? Det er temaet for borgermødet den 23. august om udviklingen af Fredensborg - Den Grønne Slotsby.

 

"Spørgsmålet om udviklingen af Fredensborg by og hvordan vi gør det bedst muligt, optager naturligvis mange borgere i byen. Jeg er derfor tilfreds med, at vi på dette møde stiller skarpt på de visioner og planer, som byrådet har arbejdet efter de seneste år og som har resulteret i forslaget til den nye lokalplan og konkrete projektforslag", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

Det er Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, som har arbejdet med udviklingen af Den Grønne Slotsby over en årrække, og formanden ser frem til at drøfte status med byens borgere:
"Gennem årene har der været en omfattende inddragelse af borgere og handelsliv i arbejdet med projektet, ligesom tre arbejdsgrupper med lokale borgere i vinteren 2017-18 har været dybt involveret i udvikling af anlægsprojekterne for Dr. Ingrids Anlæg, Jernbanegade og Langedammen. På den baggrund kan vi nu fremlægge et godt gennemarbejdet lokalplanforslag og planerne for en række anlægsprojekter", siger udvalgets formand, Lars Simonsen.

 

Udvalget besluttede på sit møde den 29. maj at udsætte endelig vedtagelse af den nye lokalplan og holde dette borgermøde med særligt fokus på tre temaer:

• Trafikflow og parkering
• Rekreation og byliv
• Kulturmiljø og identitet

 

Debatten på mødet bliver sammenfattet og indgår herefter i den endelige politiske behandling af en ny lokalplan for området.

 

Mødet foregår på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro, den 23. august kl. 18.30-21.30. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

På kommunens hjemmeside fredensborg.dk/borgermøder findes yderlige information om mødet samt henvisninger til relevant materiale, beslutninger mv.