Det er helt almindeligt, at ældre, svage og handicappede borgere har fælles interesser – og dermed samme udfordringer.

 

Det har fået DH Fredensborg, som repræsenterer 32 foreninger under Danske Handicaporganisationers paraplyorganisation, og Seniorrådet, som repræsenterer alle ældre over 60 år, og dermed 25% af kommunens borgere, til at drøfte, hvordan man bedst lever op til de udfordringer, som svage borgere møder i hverdagen.

Der er mange udfordringer, men i øjeblikket er tilgængelighed et godt samlingspunkt. Kort sagt betyder tilgængelighed, at der ikke må være hindringer for, at svage borgere også kan deltage i det politiske, kulturelle og almene liv i hele kommunen.

Et godt eksempel er, at der nu er kommet en rampe i Humlebæk Bio, så dårligt gående også kan se de gode film, og et dårligt eksempel var, at svage borgere i kørestole ikke kunne deltage i møder i det nyindrettede Frivilligcenter, fordi der manglede en rampe til hoveddøren.

 

Tilgængeligheds-koordinator

Byrådet har på de to organisationers initiativ været så fremsynet at ansætte en tilgængeligheds-koordinator fra 1. januar 2014.

Det er vores håb, at byrådet vil instruere tilgængeligheds-koordinatoren til at være en ”havkat i et hyttefad”, når han/hun skal arbejde på tværs i hele Fredensborg Kommune, og være de svage borgeres hjælper, så de også kan være med, hvor der sker noget interessant og spændende.

 

Det fremtidige samarbejde

Det udvidede samarbejde sker både på formands- og gruppeniveau. I grupperne vil man blandt andet samarbejde om høringssvar til de politiske udvalg. På formandsniveau bliver der tale om strategiske overvejelser i forbindelse med budgetforhandlinger, men også fondsansøgninger kommer på dagsordenen, betoner Seniorrådets formand, Jørgen Simonsen.

Samarbejdet bliver resultatorienteret, og der bliver et fællesmøde for alle medlemmer og suppleanter hvert år i marts måned.

Med det udvidede samarbejde bliver der flere aktører, flere øjne og ører, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde med politikere og forvaltninger, udtaler DH Fredensborgs formand, Lola Hollesen, som stadig synes, at det, at kommentere udvalgenes dagsordener, er meget vigtigt. {jcomments on}