Fredensborg Kommune indeholder mange eksempler på god arkitek-tur af høj kvalitet. Det vidner uddelingen af kommunens pris for god arkitektur om. Præmieringen fandt sted mandag på Fredensborg Rådhus, og der blev uddelt hele fire priser til både nyere og mere klassisk arkitektur.

Priserne gik til et enfamiliehus i Humlebæk, en facaderenovering af boligbebyggelsen Islandshøjparken i Nivå, en renovering og transformation af erhvervs- og landbrugsejendommen Lyn-gebækgård i Nivå samt en anerkendelse fra hjemkommunen til Jørn Utzons berømte boligbebyggelse Fredensborghusene i Fredensborg.

Finalefeltet var kogt ned til ni emner, da bedømmelseskomiteen på den koldeste dag i marts tog på besigtigelsestur rundt i kommunen.

”Der stod hurtigt klart for udvalget, at vi havde mere end en hånd-fuld gode og absolut præmieringsværdige bygninger at vælge imellem. Så i år har vi valgt at uddele hele fire priser, hvoraf de to faktisk er indstillet af borgerne.  Det er glædeligt, for det har fra start af været vigtigt, at kommunens borgere fik mulighed for at komme med forslag til hvilke huse eller bygninger, der skulle løbe med en pris”, siger Lars Simonsen (B), formand for Bygningspræmieringsudvalget og formand for Plan- og Klimaudvalget. Han fortsætter:

”Nu har vi valgt fire værdige prismodtagere, og med uddelingen er vi med til at sætte fokus på den gode arkitektur i vores kommune. Jeg håber meget, at priserne kan være med til at inspirere fremtidi-ge bygherrer til at have høje ambitioner og tænke i kvalitet, når der skal bygges eller renoveres.”

Der var diplomer og blomster til både bygherrer og arkitekter bag de fire vinderbygninger. 

Det er første år, at Fredensborg Kommune uddeler priser for god arkitektur. Næste uddeling forventes at blive i 2015.

I bedømmelseskomiteen 2013 sad: Formand for Plan- og Kli-maudvalget Lars Simonsen (B), Medlem af Byrådet Pernille Solvig Graux (V), Medlem af Byrådet Ergin Øzer (A), Administrativ medarbejder arkitekt Helle Pallesen samt repræsentant for Akademisk Arkitektforening arkitekt Charlotte Algreen.

Fakta

De 4 prismodtagere er:

Arkitekturprisen 2013

Enfamiliehus på Strandvænget 8, 3050 Humlebæk Opført i 2007 Arkitekt: Anders Møller, A M arkitekter Bedømmelseskomiteen udtaler: Strandvænget 8 er et fint eksempel på indpasning af et nyt enfamiliehus i et ældre boligområde. Med sine proportioner, sit moderne formsprog og sin forarbejdning af tagfladerne, tager villaen hensyn til omgivelserne, og er med til at højne kvaliteten af arkitekturen i området. Carporten er opført efterfølgende, men er på fornem vis tænkt med i helheden. Dette til sammen gør, at villaen med rette kan tildeles Fredensborg Kommunes Arkitekturpris 2013

Renoveringsprisen 2013

Facaderenovering af Islandshøjparken afd. 101, Islandshøjparken 17-32, 2990 Nivå Udført i 2010-2012 Arkitekt: JJW Arkitekter A/S Bedømmelseskomiteen udtaler: Facaderenoveringen af Is-landshøjparken har tilført bebyggelsen en imødekommende og arkitektonisk identitet, hvor facadernes murstenspartier og elegante farveholdning trækker på genkendelige traditioner fra tidligere årtiers dansk almennyttigt boligbyggeri. Et forældet betonbyggeri er på fornem vis blevet opgraderet og facaderenoveringen af Islandshøjparken tildeles derfor Fredensborg Kommunes Renove-ringspris 2013

samt

Istandsættelse og transformation af Lyngebækgård, Lyngebækgår-dalle 7 m.fl., 2990 Nivå Udført løbende siden år 2000 Arkitekt: Poul Svendsen i tæt samarbejde med ejeren

Bedømmelseskomiteen udtaler: Med sine renoveringsarbejder og nybyggeri, fremstår det samlede anlæg helstøbt, og i relation til den flot genskabte og restaurerede hovedbygning. Bygningsmassen fremstår eksklusiv i en kombination af gode materialer og godt udført håndværk. I anerkendelse af det klassiske udtryk, for udførelse og for vilje til en sammenhængende tilbageførsel, renovering og transformation, tildeles ejendommen Lyngebækgård Fredensborg Kommunes Renoveringspris 2013

Klassikerprisen 2013

Boligbebyggelsen Fredensborghusene, Bakkedraget 1-79, 3480 Fre-densborg Opført i 1963 Arkitekt: Jørn Utzon Bedømmelseskomiteen udtaler: Fredensborghusene er opført med en tidløshed i både arkitektur og landskabsbehandling. Som den stolte hjemkommune for en af Danmarks mest anerkendte og roste boligbebyggelser, ønsker Fredensborg Kommune, at tildele boligbe-byggelsen den klassikerpris som de til fulde fortjener.

{jcomments on}