Når listen med 22 kandidater til Seniorrådsvalget 2017 i dag bliver offentliggjort er der en overraskelse mellem dem. Det er John Stæhr - tidligere rallykører, tv-producent og pressefotograf. "Stæhr'en" der stadig er aktiv i journalistik begrunder sin beslutning om at stille op:

"Da jeg så at Seniorrådsvalget 2017 end ikke var omtalt på det nuværende Seniorråds hjemmeside - traf jeg beslutningen om at stille op. Hvis ikke det skulle være omtalt der, så ved jeg ikke hvor.".

John Stæhr vil værne om det vigtigste vi har i Danmark, nemlig demokratiet. Desuden synes han at der har været meget stille om Seniorrådets virke. I valgperioden fra 2014 til 2017.

"Hvis jeg bliver valgt, vil seniorerne og de ældres problemer blive synliggjort i pressen. Det er jo dem der vælger medlemmerne af seniorrådet. Og det er deres interesser der skal varetages. Det der optager denne meget brede gruppe, er for vigtigt til at blive tiet ihjel. Når jeg deler +60 vælgerne mellem seniorer og ældre, så skyldes det, at gruppen består af borgere som stadig er i arbejde og så pensionister, Jeg er selv 77 år, og stolt af at høre til de ældre".

De store besparelser der har ramt området i den nuværende byrådsperiode, har John Stæhr selv set virkningen af, når han hver fjerde dag kommer på Plejecenter Lystholm, som pårørende.

"Det har været tydeligt, at det nuværende Seniorråd har ladet politikerne i Byrådet slippe alt for let fra det. Jeg vil gøre en indsats for at det bliver anderledes i de næste fire år - hvis jeg bliver valgt". Slutter John Stæhr.