I løbet af de seneste to år er det lykkedes Fredensborg Kommune at opnå tilsagn om støtte for over 100 mio. kroner via målrettet fund-raising. De ekstra penge går blandt andet til Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal, kunst og cykelstier ved en ny skole i Fredensborg og et kombineret motions- og legerum i skoven Knurrenborg Vang.

I 2011 besluttede Fredensborg Kommune at ansætte en fuldtids ansat fundraiser i administrationen – og den beslutning har man ikke fortrudt:

”Med økonomisk krise og udsigt til øget pres på serviceydelserne skal vi som kommune finde nye måder at løse opgaverne på. Derfor besluttede vi for et par år siden at satse strategisk og målrettet på øget fundraising som en af fremtidens finansieringsformer i kommu-nen. Det har vist sig at være en særdeles fornuftig beslutning. Re-sultaterne taler for sig selv”, siger borgmester Thomas Lykke Peder-sen.

Strategi for fundraising
Med baggrund i de positive erfaringer fra de senere år vil kommunen nu intensivere fundraisingindsatsen:

”Vi har netop udarbejdet en strategi for fundraising, hvor det over-ordnede mål er at nå endnu bredere ud i organisationen og dermed sikre flere interne projekter med det mål at opnå støtte og tilskud fra fonde, puljer eller andre eksterne partnerskaber. Samtidig un-derstøtter målrettet fundraising innovation og projektudvikling i kommunen, og det skal vi blive endnu bedre til at udnytte frem-over”, siger kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.

Årets fundraiser
Som en yderligere cadeau til indsatsen er kommunens fundraiser Martin Haugan Ullerup her i foråret blevet kåret til Årets Fundraiser i Danmark af fundraising-netværket UpFrontNet.

Fakta: Støttekroner til mange projekter
I 2011 og 2012 lykkedes det Fredensborg Kommune at opnå ekstern støtte for 101 mio. kroner. Blandt projekterne kan nævnes:

1. Klimatilpasning Kokkedal
Partnerskabet bag Danmarks største klimatilpasningsprojekt kobler udviklingen af en bydel med klimatilpasning. Der skal skabes nye mødesteder, tryghed og rekreative rammer i Kokkedal samtidig med, at regnvandet skal håndteres og bruges aktivt. Projektet skal være med til at give Kokkedal et markant løft over de næste år.
Samlet budget: 118 mio. kr.
Fredensborg kommune (inkl. Fredensborg Forsyning): 33,6 mio. kr.
Ekstern finansiering:
Realdania: 44,5 mio. kr.
Lokale og Anlægsfonden: 5 mio. kr.
Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal samt Boligforeningen 3B: 35,4 mio.kr. (uden for kommunens regi)

2. EU-LIFE Usserød Å
Danmarks største tværkommunale klimatilpasningsprojekt mellem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommune, hvor kommunerne er gået sammen om at arbejde med kli-matilpasning langs hele Usserød å fra Sjælsø til udløbet i Nivå.
Samlet budget: 18.750.000
EU-finansiering: 7.000.000

3. Kunst på Fredensborg Skole Vilhelmsro
Partnerskab med Kunststyrelsen omkring udviklingen af et større kunstværk på den nye skole i Fredensborg. Skolens markante og moderne profil har skabt muligheden for at tænke moderne kunst ind på skolens område og dermed skabe et innovativt og unikt kunstprojekt.
Samlet budget: 2.000.000
Kunststyrelsen: 1.500.000
Fredensborg Kommune: 200.000
Fredensborg Kunstfond: 300.000

4. Elbiler i Fredensborg Kommune fase 1 og 2
To ansøgninger til Energistyrelsen om implementering af el-biler i kommunens drift. Første fase sikrede indkøb af 5 ens små elbiler som testbiler til forskellige kommunale opgaver. Anden fase implementerer 5 forskellige elbiler til dækning af medarbejderkørsel fra Rådhuset.
Energistyrelsen
Fase 1: 470.000 kr.
Fase 2: 320.000 kr.

5. Glenten – Motions og legerum i Knurrenborg Vang
Glenten Motions- og Legerum i Knurrenborg Vang er et anlæg i skoven, hvor børn og voksne sammen og hver for sig kan få sved på panden og rigtig god motion. Anlægget er det første af sin art i landet, hvor både legeplads og motionsrum kombineres i en statsskov.
Miljøministeriet: 400.000 kr.
Nordea-fonden: 300.000 kr.
Lokale og Anlægsfonden: 150.000 kr.