For at få statsstøtte til at etablere bredbånd i landområderne skal et massivt flertal af borgerne være med - og det er en udfordring

Aktive borgere er en forudsætning for, at det kan lykkes at etablere bredbånd i landområderne. 


I store dele af kommunens landområder har borgere og virksomheder ikke adgang til hurtigt internet via bredbånd. Når man derfor fx ikke kan streame TV eller afholde videomøder, bliver det ofte svært at drive erhverv og sælge ejendomme på landet.

Men der er håb forude, da flere hold af ildsjæle i kommunen - bl.a. i Lønholt, Langstrup samt Vejenbrød og Avderød - arbejder på at skabe opbakning og finansiering til at etablere bredbånd. Målet er bl.a. at få støtte fra den statslige bredbåndspulje.

I Lønholt arbejder en gruppe borgere hårdt på at få alle deres naboer med i en ansøgning til bredbåndspuljen, men er endnu ikke i mål, forklarer Katrine Funk Andersen fra arbejdsgruppen:

"Vi har en fantastisk mulighed lige nu for at få tilskud på op mod 90 pct. af udgifterne. Men det er helt afgørende for vores chancer, at 100 pct. af vores naboer bakker op og er villige til at bidrage med den sidste finansiering. Det er vi desværre ikke lykkedes med endnu, og da tilskudspuljen er mindre i år, forventer vi, at kravene er ekstra skrappe.

Vi håber derfor, at alle vil være med til sidst. Også dem som måske ikke har brug for hurtigt internet lige nu og fx ser TV via parabol. Men her et godt argument, at de kan regne med at deres ejendom stiger i værdi, hvis den får bredbånd, fordi potentielle købere anser det som en forudsætning på linje med el og vand".

Fra Fredensborg Kommunes borgmesterkontor er der fuld opbakning til ildsjælene:
"Da udvikling af vores digitale infrastruktur er helt væsentlig for den fortsatte udvikling af landområderne, vil jeg meget gerne opfordre alle til at støtte de lokale ildsjæle i deres arbejde på at få stærke ansøgninger til bredbåndspuljen på banen.

Som kommune har vi hverken lovhjemmel eller budget til selv at etablere bredbånd i landområderne, men vi kan bidrage med viden og medfinansiering - og det gør vi gerne", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen og henviser til, at digital infrastruktur i landområderne indgår i kommunens nye planstrategi Fremtidens Fredensborg Kommune og byrådet har afsat 9 mio. kr. til formålet over fire år.

I Lønholt er målet at få fibernet i jorden:
"Vi har valgt at satse på en løsning baseret på fibernet, da det er den hurtigste og mest fremtidssikrede løsning. Den vil i praksis dække behovet for alle husstande og virksomheder i området, og der vil også være kapacitet nok til, at man kan se TV via forbindelsen", siger Katrine Funk Andersen.