Fredesborg Kommune har sat Humlebæk Bibliotek til salg. Det sker som led i kommunens plan om at etablere et nyt bibliotek på den grund, hvor det nedlagte posthus ligger.

"Vi har besluttet at sælge biblioteket med den mulighed, at der kan bygges boliger og lokaler til erhverv i op til tre etager på grunden - men ikke en ny dagligvarebutik", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"Vi er naturligvis meget spændte på at se, hvilke bud der kommer på ejendommen, da byrådet har vedtaget, at provenuet fra salget skal gå til at etablere et nyt bibliotek på posthusgrunden og på den måde bidrage til at løfte hele centerområdet", siger Thomas Lykke Pedersen.

Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Lars Simonsen, supplerer:

"Humlebækcenteret står overfor en spændende udvikling de kommende år - og jeg tror vi sammen kan etablere et spændende og attraktivt nyt centerområde, hvor bibliotek, kulturaktiviteter og centerets mange tilbud spiller godt sammen og tiltrækker mange flere borgere og handlende end i dag".

FAKTA
Ejendommen er udbudt til salg på forudsætning af følgende planmæssige rammer:

•Området skal anvendelse til boliger, liberale erhverv eller publikumsorienteret service,
•Bebyggelsesprocent er på max. 60 for arealet
•Bebyggelse skal opføres i minimum 2, maksimum 3 etager med mulighed for taghaver/tagterrasser
•Bebyggelsen skal koncentreres mod øst
•Den nye bebyggelse skal opføres i respekt for stedet og bidrage til et arkitektonisk løft af Humlebæk Bymidte
•Den nordlige adgangsvej på arealet skal fastholdes som adgangsvej til det udbudte areal og som adgang for renovation og leverancer til Enebærhaven og Søstjernen
•Der skal etableres 1,5 p-pladser pr. tæt-lav eller etagebolig, og en p-plads pr 50 m2 bruttoetageareal for liberalt erhverv og publikumsorienteret service.
•Der kan ikke etableres dagligvarehandel i området.

Udbudsmaterialet kan ses via kommunes hjemmeside