Forbedret adgang for handicappede til Humle Bio via en ny kørestolsrampe, flere handicapparkeringspladser og nyt handicaptoilet ved Kokkedal skole er nogen af de synlige resultater af Handicaprådets arbejde i 2012.

Indsatsen er beskrevet i Fredensborg Kommunes Handicapråds årsrapport for 2012, der netop er udkommet. Af beretningen kan man læse, at rådet i årets løb har arbejdet målrettet med indflydelse på kommunens politikker samt forholdene for mennesker med handicap, herunder tilgængelighed i alle aspekter.

”Den forbedrede tilgængelighed til sociale aktiviteter, som f.eks. en biograftur, vil sikre mennesker med handicap bedre vilkår for at deltage på lige fod med alle andre. Tiltaget er samtidig et helt konkret eksempel på de resultater, det er lykkedes Handicaprådet at få igennem sidste år. Der er imidlertid stadig plads til forbedringer mange steder i kommunen, og rådet vil derfor fortsat have ekstra meget opmærksomhed omkring forholdene for mennesker med han-dicap – ikke mindst når det gælder tilgængeligheden”, siger formand for Handicaprådet og byrådsmedlem, Kristian Hegaard.

Årsrapporten viser, at rådet i 2012 afholdt ni møder og behandlede 68 sager, hvor der blandt andet blev arbejdet med tilgængelighed i alle aspekter, kommunens nye politikker og retssikkerhed. Også i 2012 skabte rådet Forbedring af tilgængelighed – Som følge af en pulje nedsat af Byrådet er der hvert år afsat 200.000 kr. til tilgængelighedsforbedringer. I 2012 uddelte Handicaprådet for tredje gang handicapprisen, som gik til Fredensborg Lydavis, som gør det muligt for blinde og svagtseende i Fredensborg Kommune, at kunne følge med i de lokale nyheder.

Der er ligeledes mange planer for rådets arbejde i 2013, der fortsat vil fokusere på tilgængelighed. Derudover vil rådet have særligt fokus på kommunalvalget både med hensyn til at fokusere på valg-handlingen, således at denne er tilgængelig for alle for at sikre lige adgang til demokratiet, men ikke mindst at bringe handicappolitiske spørgsmål ind i debatten

Handicaprådet rådgiver byråd og forvaltning i sager med handi-capaspekt. Rådet består af 7 medlemmer fra Danske Handi-caporganisationer og 7 medlemmer udpeget af byrådet.

Læs årsrapporten på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk

{jcomments on}