Hvis du har et godt projekt, som kan bidrage til at gøre vores børn og unge til aktive og demokratiske deltagere i lokalsamfundet, bør du overveje at søge penge fra Børne- og Skoleudvalgets Medborgerskabspulje. Du kan søge op til 25.000 kr.

"Det er vigtigt, at vi arbejder for at vores børn og unge trives og deltager aktivt i lokalsamfundet", siger Hanne Berg, der er formand for Børne- og Skoleudvalget, og fortsætter:

"Derfor ønsker vi i udvalget at støtte de mange gode kræfter, som kan være med til at løfte denne opgave. Vi ser også gerne, at der etableres endnu flere samarbejder mellem kommunen og det frivillige foreningsliv, som altså kan noget helt særligt i forhold til at rumme mange forskellige typer børn".

Medborgerskabspuljen blev stiftet i forbindelse med, at kommunen fik en Medborgerskabspolitik i 2013. Puljemidlerne kan søges af institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner med bopæl i Fredensborg Kommune. Der uddeles op til 100.000 kr. årligt.

Læs mere om ansøgning og kriterier på www.fredensborg.dk/puljer.
Puljen uddeles én gang om året og der er ansøgningsfrist den 1. april.