For langt de fleste er et godt signal på mobiltelefonen og lynhurtigt internet med fibernet og 4G en selvfølge. Men i store dele af kommunen er virkeligheden en anden: her kører internettet i sneglefart og der er store huller i mobildækningen. 
Det skal der nu gøres noget ved, har byrådet besluttet. 

 

FOTO: Fra Grønholt Landsbylaug Kenneth Ajslev og Jens Grove-Rasmussen - med et stykke af det eftertragtede fiberkabel til lynhurtigt internet til 104 nye husstande - sammen med borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

 

 

 

 

Med en bevilling på knap 9 mio. kr. over fire år kan kommunen fremover understøtte nye samarbejder mellem fx ejerforeninger og teleselskaber, eller yde medfinansiering på ansøgninger til den statslige bredbåndspulje. Det sidste er allerede lykkedes, da Grønholt Landsbylaug lige inden jul fik bevilget 2,5 mio. kr. fra den statslige bredbåndspulje. Dermed kan 104 nye adresser i kommunen se frem til at få et velfungerende bredbånd via YouSee, og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen:

"Dette er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan få tingene til at ske i fællesskab. Først og fremmest i kraft af, at Grøntholt Landsbylaug har lagt en imponerende indsats i at få dette projekt på skinner og sikret sig både opbakning og medfinansiering fra laugets medlemmer", siger Thomas Lykke Pedersen.

I Grønholt Landsbylaug vakte nyheden om bevillingen stor glæde:
"Vi har i mange år haft et godt samarbejde internt i landsbylauget, så det var helt naturligt at gå i gang med denne omfattende ansøgning. I den forbindelse har Fredensborg Kommunes opbakning og tilsagn om økonomisk støtte haft stor betydning. Så kunne vi nemmere overbevise beboerne om, at projektet var realistisk", siger Jens Grove-Rasmussen og Kenneth Ajslev, som anbefaler, at man i tilsvarende projekter går i gang i god tid med at samle lokal opbakning og finansiering, samt bruger kommunen som sparringspartner til at forstå udbudsprocessen og tildelingskriterier.

Den anbefaling deler kommunen:
"Som kommune vil vi meget gerne bakke op om tilsvarende forløb og anvende vores viden på området til at facilitere samarbejdet mellem borgere og udbydere. Og i mindre omfang kan vi også understøtte processen med tilskud fra vores egen pulje på 9 mio. kr. I alle tilfælde er det dog en afgørende forudsætning, at borgerne spiller en aktiv rolle i processen og får så mange med som overhovedet muligt. Ellers bliver det heller ikke økonomisk interessant for udbyderne at gå ind i samarbejdet, og uden dem er det ikke muligt at nå i mål", siger Thomas Lykke Pedersen.

Bevillingen på 2,5 mio. kr. fra bredbåndspuljen er den første i kommunen. Fredensborg Kommune har ydet en medfinansiering på 104.000 kr., som blev bevilget af Økonomiudvalget i foråret for at understøtte projektet.
Den statslige bredbåndspulje havde modtaget 167 ansøgninger i denne omgang. Heraf fik 31 projekter fra 21 kommuner bevilget tilskud.
Energistyrelsen åbner for nye ansøgninger igen til foråret.