Hvert plejecenter i Fredensborg Kommune får nu tilknyttet en fast læge. Dermed kan beboerne fremover vælge en praktiserende læge, der ofte kommer på deres plejecenter og som kender medarbejderne på stedet. 

Aftalen er indgået med fem praktiserende læger i kommunen og glæder formanden for Social- og Seniorudvalget, Hans Nissen:

"Jeg er ikke i tvivl om, at aftalen kommer vores svageste ældre til gavn. Når lægerne har deres faste gang på plejecentrene, kan vi både forbedre samarbejdet og understøtte den almene medicinske behandling i hverdagen, ligesom vi forhåbentlig også kan forebygge en del hospitalsindlæggelser", siger Hans Nissen og understreger, at beboerne frit kan vælge at beholde deres nuværende praktiserende læge, hvis de ikke ønsker at skifte læge.

Lægerne ser også frem til det nye samarbejde:
"Kommunens praktiserende læger er meget positive over for denne nye aftale, som vi mener, kan blive et positivt løft for lægebetjeningen af beboerne på kommunens plejecentre, og vi ser frem til et fortsat positivt samarbejde", siger praktiserende læge Peder Reistad, Kokkedal.

FAKTA

Fredensborg Kommune har indgået aftale med fem af kommunens praktiserende læger om at være fast tilknyttet læge på kommunens plejecentre.
Aftalen er en del af regeringens satspuljemidler, der bl.a. skal komme de svageste ældre til gavn og indeholder to elementer:

•Plejehjemsbeboerne kan fremover vælge den faste plejecenterlæge, som deres praktiserende læge.
•Den faste læge yder sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger på plejecentret.


Ordningen træder i kraft 1. januar 2017 og kommunen vil i samarbejde med de praktiserende læger løbende følge og evaluere den nye indsats.