Søndag den 18. september kl. 10.30 markeres afslutningen af EU-Life projektet om fælles klimatilpasning mellem Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommuner med indvielse af et anlæg til beskyttelse mod oversvømmelser fra Usserød Å ved broen over Mortenstrupvej i Hørsholm Kommune.

Indvielsen af værnet mod oversvømmelse holdes hvor Mortenstrupvej krydser Usserød Å. Borgmester Thomas Lykke Pedersen samt politikere fra Hørsholm Kommune vil fortælle om Usserød Å samarbejdet og det nye klimatilpasningsprojekt.

Der vil ligeledes være en demonstration af selve anlægget. Indvielsen indgår som en del af Usserød å dagen.

Usserød å dagen

Oplev åen til fods eller på cykel. En tur på ca. 11 km og som ledes af guides fra Dansk Vandrelaug og Cyklistforbundet. Langs ruten vil der være 7 poster, hvor der fortælles spændende ting om åen.

Man mødes ved Sjælsø Sluse, Nebbegårds Alle (den østligste ende af Sjælsø ved efterskolen) og slutter ved Gl. Strandvej, hvor Nivå Å passerer. Herefter er der en lille km til Nivå station, som ikke er medregnet i den samlede turlængde.

Mødetid vandrere mellem kl. 9.05-10.50.
Mødetid cyklister henholdsvis. kl. 9.45 og 10.50.

Man kan som borger tilslutte sig undervejs for at afkorte turen. Dette gøres ved at dukke op ved en bemandet post til de tider, der fremgår af nedenstående oversigt:

Cyklisternes ankomsttider ved hvert post

Post 0 Hold 1 09.45 - Hold 2 10.50
Post 1 Hold 1 10.25 - Hold 2 11.30
Post 2 Hold 1 11.25 - Hold 2 12.00
Post 3 Hold 1 11.55 - Hold 2 12.30
Post 4 Hold 1 12.20 - Hold 2 13.25
Post 5 Hold 1 12.50 - Hold 2 14.05
Post 6 Hold 1 13.15 - Hold 2 14.50
Slut Hold 1 14.30 - Hold 2 15.20

Langs ruten er der 7 bemandede poster inkl. post 0, hvor turen startes. På dagen vil hver post blive markeret med et skilt. Derudover er der et antal ubemandede interessepunkter, som er markeret på kortet med sort kursiv, hvor guiderne fortæller kort om det, der passeres (det er op til guiderne at vurdere, hvor meget de vil sige om punkterne).

Ved de bemandede poster, undtagen post 1 (indvielse af våd eng), er der fortællinger med en varighed af maksimum 15 min. Dog tager indvielsen 30-45 min. for hold 1 og 2 (vandrere) og hold 1 (cyklister). Det er meget vigtigt at alle tider overholdes for ikke at skabe ventetid, kø og for at gøre dagen god for alle.Turen forløber primært på Usserød Å Stien Nivå-Sjælsø, der blev etableret af Frederiksborg Amt og Karlebo og Hørsholm kommuner, samt på Regional Cykelrute 36.

 

Se kort overruten her