Den 21. september kan man ved en foredrags- og debataften på Humlebæk Bibliotek høre visioner om, hvordan vores alderdom måske kan komme til at forløbe.

Vi bliver jo alle ældre. Derfor kan vi lige så godt begynde at tænke over, hvad der skal til for at sikre en indholdsrig og velfungerende alderdom. Det har foredragsholderen og can.mag i læring og forandring Mads Lund Vestergaard allerede gjort, og den 21. september klokken 19-20 vil han på Humlebæk Bibliotek fortælle om sine og andres visioner for fremtidens ældreliv, ligesom deltagerne er velkomne til at komme med deres bud.

Ved foredrags- og debataftenen vil Mads Lund Vestergaard blandt andet præsentere spændende projekter og aktiviteter, som kan være med til at udvikle det sociale liv og livskvaliteten hos ældre. Han indbyder til, at vi skal tænke anderledes for at forhindre, at ældre føler sig ensomme eller socialt isoleret fra samfundet. Gennem social interaktion og aktiv deltagelse mener han, at der kan vindes meget for de ældre og det omgivende samfund.

”Vi skal som samfund være bedre til at se ældre som en ressource og en styrke,” siger Mads Lund Vestergaard, ”men lige så vigtigt, skal de ældre selv føle og opleve, at de kan være en værdifuld og attraktiv ressource for andre. Det mener jeg kan medføre et bedre samfund, med færre ensomme ældre og endnu bedre livskvalitet.”

Debatten og foredraget med Mads Lund Vestergaard er gratis at være med til, men det er en god idé at tilmelde sig på forhånd via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside eller på et af Fredensborg Kommunes fire biblioteker.