De borgere, der er midlertidigt fritaget for digital post, har fået brev fra kommunen om, at de skal forny denne tilladelse.

Da mange borgere føler, at det er besværligt at komme til rådhuset, er det blevet arrangeret, at en medarbejder fra Borgerservice kommer til Humlebæk Dagcenter Torsdag den 22. september 2016 kl. 13,30 – 14,30.

Dagcentret er beliggende over for Humlebæk Station, Ida Tesdorpfsvej 2, Humlebæk. 

Alle borgere i Fredensborg Kommune, der skal have tilladelsen fornyet, er velkomne.
HUSK at medbringe legitimation i form af f.eks. sundhedskort, gyldigt pas eller kørekort.
Da der kan forekomme ventetid, vil det være muligt at købe kaffe, the, kage, øl og vand.