Eleverne i Fredensborg Kommunes folkeskoler får flotte karakterer i deres afgangsprøver.

Men der er fortsat for mange unge i kommunen, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Det fremgår af den nye kvalitetsrapport for skoleområdet, som Børne- og Skoleudvalget behandlede den 1. marts, hvor der var stor ros fra et enigt udvalg til skoler, bestyrelser og administration.


”Vi har god grund til at være tilfredse med vores seks folkeskoler. De gør det godt hver især, selv om de har vidt forskellige betingelser”, siger Hanne Berg, formand for Børne- og Skoleudvalget.

”Jeg hæfter mig særligt ved, at skolerne formår at løfte eleverne fagligt over det niveau, som vi kan forvente, når man tager højde for elevernes socioøkonomiske baggrund som fx deres forældres uddannelsesniveau.

Dermed bidrager vores skoler til at flere unge - uanset deres sociale baggrund - kan tage en uddannelse, hvilket også er et af folkeskolereformens centrale mål”, siger Hanne Berg.

”Når det er sagt, så er der plads til forbedring, når vi ser på, hvor mange unge i Fredensborg Kommunen, der får en ungdomsuddannelse. Regeringens mål er 95 pct. af en ungdomsårgang, men vi ligger kun på 76,9 %, hvilket er lige under landsgennemsnittet på 77 %.

Det bør vi kunne gøre bedre”, siger Hanne Berg.

Kvalitetsrapporten skal også behandles i Byrådets møde den 29. marts.