Røde Kors Hørsholm har afholdt den årlige ordinære generalforsamling i Hørsholm Sognegård med gode indlæg om Røde Kors syv principper ved Preben Søgaard fra Røde Kors landskontor.

Forfatter og foredragsholder Lars AP fortalte om, hvad det vil sige at være ”fucking flink”, som netop er titlen på hans meget omtalte bog om det begreb man tidligere betegnede hjælpsomhed over for medmennesker i hverdagen.


Efter de to oplysende og underholdende indlæg, gik man over til bestyrelsens årsberetningen for lokalafdelingens virke i 2015, som blev fremlagt af Javad Jabbari, der har været fungerende formand siden sommeren 2015, hvor han overtog posten efter Tove Elisabeth Nielsen.


Det var stor ros og opbakning til bestyrelsen for dens arbejde og af de to bestyrelsesmedlemmer Carina Mosbæk og Javad Jabbari, der begge ikke ønskede genvalg blev takket med klapsalver for deres store indsats i bestyrelsen.


Ikke overraskende blev Jørgen Jørgensen valgt til ny formand for bestyrelsen uden modkadidater. Sammen med de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Jessica Malmqvist og Rachel Moldavsky har Jørgen Jørgensen været indsuppleret i bestyrelsen siden engang i efteråret. Den nye bestyrelse består således af 3 erfarne og 3 forholdsvis nye bestyrelsesmedlemmer.


Efter konstitueringen den 2. marts 2016, ser bestyrelsen således ud: Formand Jørgen Jørgensen, næstformand Ole Persson, kasserer Michael Rolf Jacobsen, sekretær Lise Frimodt, samt Jessica Malmqvist og Rachel Moldavsky der er nye bestyrelsesmedlemmer. Tidligere næstformand Jerry Ritz er fremover tilknyttet bestyrelsen som aktivitetsleder med ansvar for presse og kommunikation.


Formand med baggrund som administrator i Sundhedsvæsenet
Jørgen Jørgensen – ny formand for bestyrelsen Jørgen er 65 år. cand. polit. Han har arbejdet i ministerier i 10 år og 25 år som direktør for henholdsvis, Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og Aarhus Universitet. Arbejder nu og indtil udgangen af 2016 som leder af et forskningsprogram. Jørgen siger: ”Jeg ønsker at deltage i det gode arbejde, der gøres i for Røde Kors Hørsholm i forlængelse af min erhvervskarriere”. Jørgen Jørgensen har boet i Hørsholm siden 1990 er gift og har 3 børn og 4 børnebørn.


Jessica Malmqvist – nyt bestyrelsesmedlem
Jessica er 35 år, uddannet læge og pt. i gang med etforskningsprojekt. Bor i Hørsholm, har 2 børn, er født og opvokset i Sverige, med en tyrkisk mor og en svensk far. Jessica udtaler: ”Jeg brænder for arbejdet med mennesker og sætter god kommunikation, empati og høj faglighed i centrum. Jeg håber, at min faglige viden og personlige egenskaber kan bidrage til det flotte arbejde som Røde Kors i Hørsholm yder”.


Rachel Moldavsky – nyt bestyrelsesmedlem
Rachel er 47 år, uddannet socialrådgiver i New York og uddannet som jordemoder som 40-årig. Arbejder hos Falck Healthcare. Bor i Hørsholm. Gift og har 2 børn. Opvokset i England, Danmark, Israel og USA. Rachel udtaler: ”Jeg har boet det meste af min ungdom forskellige steder i verden. Dette har bidraget til min viden om adskillige samfundsforhold, og hvordan man på bedst mulig vis kan hjælpe folk i nød. Med min faglige baggrund og livserfaring ønsker jeg som bestyrelses medlem i Røde Kors at gøre en forskel i Hørsholm Kommune”.

Forventninger til 2016 – stort behov for endnu flere frivillige
Om forventningerne til 2016 siger bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen: ”Vi må forvente, at den store udfordring med mange flere nye borgere i kommunen vil betyde endnu større aktivitet for de mange frivillige, der arbejder med integration. Og der bliver behov for endnu flere frivillige på dette område. Også den store stigning i genbrugsbutikkens aktivitet, som vi oplevede i 2015, forventes at give behov for mange frivillige i 2016. Blandt andet vil den store succes med “Smid tøjet”-kampagnen i 2015 blive søgt gentaget” og fortsætter: ”Alle øvrige aktivitetsområder til gavn for udsatte i Hørsholm og i verden omkring os – i ind- og udland – forventes at fortsætte arbejdet i 2016 på samme høje niveau som sidste år. Alt i alt vil der blive behov for mange flere frivillige til Røde Kors Hørsholm, og rekruttering af disse vil ikke mindst skulle opnås ved en endnu mere fokuseret indsats på kommunikationsområdet. Røde Kors Hørsholm vil i 2016 fortsætte det gode samarbejde med Hørsholm Kommune, Frivilligcenteret og andre organisationer”.

 

foto : Røde Kors nye bestyrelse efter generalforsamling og konstituering ser således ud - fra venstre Rachel Modavsky, Jessica Malmqvist, kasserer Michael Rolf Jacobsen, formand Jørgen Jørgensen, næstformand Ole Persson og yderst til højre sekretær Lise Frimodt. (Foto: Jerry Ritz/Røde Kors).