Nye tal fra Politiet viser, at kriminaliteten i Kokkedal og Nivå fortsat falder. 
Særligt Kokkedal nyder godt af markant fald.


På fire år er kriminaliteten i Kokkedal næsten halveret og niveauet ligger dermed under gennemsnittet for hele Nordsjælland i 2015. I Nivå er faldet på 16 pct. i samme periode – men vel at mærke fra et væsentligt lavere udgangspunkt – og Nivå ligger nu på niveau med resten af Nordsjælland.

Det viser en ny opgørelse fra Nordsjællands Politi, som hvert år beregner den såkaldte Kriminalitetsscore.

”Udviklingen er først og fremmest godt nyt for beboerne i de to byer, men også godt nyt for hele kommunen.

Det er det lange seje træk, der nu begynder at virke, og det glæder mig naturligvis”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og fortsætter:

”Vi ser nu de overbevisende resultater af en kombination af mange forskellige tryghedsskabende initiativer.

Det gælder ikke mindst vores gode samarbejde med politiet, vores unikke ungdomsklub, en effektiv SSP-indsats, velfungerende boligsociale helhedsplaner, inddragelsen af fædre- og mødregrupper og exit-indsatsen overfor bander.

Men vi er ikke i mål endnu. Vi skal fortsat arbejde på at nedbringe kriminaliteten, så det får en positiv effekt på trygheden”, siger Thomas Lykke Pedersen.

For selvom kriminaliteten er på et historisk lavt niveau, så viser forskellige målinger, at borgerne ikke nødvendigvis føler sig mere trygge end førhen. Derfor er Byrådet meget opmærksom på, at den oplevede tryghed skal forbedres fremover.

 

”Det er dejligt at se vore byområder optræde positivt i politiets statistik og at fx Kokkedal nu er det udsatte boligområde i landet med lavest kriminalitet. Men tryghed er en subjektiv oplevelse, der ikke kun måles på statistik.

Derfor skal vi fortsat lytte til alle vore borgere – og vi skal kigge på, hvordan vi kan indrette de fysiske omgivelser, så de bidrager til at skabe tryghed fremfor utryghed,” siger Lars Søndergaard, formand for Fredensborg Kommunes Udvalg for Byrum- og Boligsocial indsats.