På den kommunale hjemmeside – www.fredensborg.dk – er et helt nyt menupunkt flyttet ind. fredensborg.dk/flythertil hedder det, og her har enhver kommende tilflytter mulighed for at få mere viden om lige præcis det sted i Fredensborg Kommune, hvor vedkommen-de og familien overvejer at flytte til. 

De fire bysamfund, Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå og landområdet er beskrevet i ord og billeder, og som noget helt særligt udtaler borgere fra de fem områder sig om, hvorfor de har valgt at bo, hvor de bor. 

"Det er et fantastisk sted for børn. Der er gode skoler og sammen-hængende stisystemer, strand og natur, og kun 10 minutter til Lyngby eller Helsingør og 20 minutter til København”, udtaler ægte-parret fra Nivå og om Fredensborg by udtaler en anden borger:

”Vi er som en stor familie, og selv når de kongelige handler her i byen, så er det bare en naturlig del. Her er højt til loftet og der fin-des ikke noget bedre sted at bo end i Fredensborg.”

En kamp om nye borgere

www.fredensborg.dk/flythertil skal sætte fokus på de fire byers og landområdets kvaliteter både i forhold til natur, kultur, daginstituti-oner, skoler og fritid og give et indblik i forskelligheder og samhø-righed ved at bo i Fredensborg Kommune. 

”Det nye site flugter med Byrådets ambitioner om at vi skal tiltræk-ke endnu flere nye borgere. Vi er jo i en konstant konkurrence med de øvrige kommuner i Nordsjælland om de nye tilflyttere. Sitet her giver os endnu et godt kort til at nå potentielle borgere enkelt og hurtigt”, siger kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.

Netop spørgsmålet om, hvordan Fredensborg Kommune kan vedblive at være en attraktiv bosætningskommune er sat på den politiske dagsorden. fredensborg.dk/flythertil er således kun det første af flere kommende initiativer. 

”Vi vil i den kommende tid sætte blus på samarbejdet med bl.a. ejendomsmæglere og boligselskaber, ligesom vi i højere grad vil udnytte den ressource, der ligger i, at både borgere og medarbejde-re generelt er meget tilfredse med Fredensborg Kommune. Det skal vi udnytte, så vi kan fastholde og tiltrække borgere”, siger kommu-naldirektør Kim Herlev Jørgensen.

Fredensborg.dk/flythertil er også en del af de lokale ejendomsmæg-leres hjemmesider, ligesom siden vil blive annonceret på visitkort, foldere eller andet som gives til kommende nytilflyttere enten gen-nem ejendomsmæglerne eller gennem lokale arrangementer, hvor borgere fra andre kommuner møder op. 

{jcomments on}