Hvad er en konflikt, hvorfor opstår de og hvad er der på spil? Disse og andre spørgsmål er omdrejningspunkterne ved et fyraftensmøde d. 26. januar. kl. 17:00 - 19:00 hvor Frivilligcenteret får besøg af erhverspsykolog Lene Møller-Christensen.

Lene Møller-Christensen har mange års erfaring med trivsel og konflikthåndtering i både virksomheder og den frivillige verden.

Alle steder, hvor mennesker er samlet, kan der opstå konflikter. På arbejdspladsen, i familien, mellem venner – og naturligvis også i frivillige foreninger. Og det er netop frivillige foreninger man henvender sig til med dette møde, og Frivilligcentret opfordre til at man møde flere op fra foreningerne, idet at man  vil få et endnu større udbytte af mødet hvis man deltager flere fra samme forening.

Gennem en to timer lang lærerig workshop får man ny viden, kompetencer og konkrete værktøjer til at håndtere de små og store konflikter, som man kan opleve i sin frivillige forening.

Alle mennesker oplever at indgå i sammenhænge, hvor der opstår konflikter. Man kan blive uenige om, hvordan opgaver skal udføres og hvem der skal gøre det. Man kan have god kemi med nogle mennesker – og mindre god med andre. Og man kan være uenige om, hvordan konflikterne skal løses.

Frivilligcenteret har derfor valgt at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskaber håndterer konflikterne konstruktivt og hvordan vi lærer af dem.


Arrangementet er gratis og er for alle, der er en del af en frivillig forening eller en beboerforening. Tilmelding sker via denne link https://frivilligcenterfredensborg.nemtilmeld.dk/10/ med frist den 19. januar 2023.

Fyraftensmødet bliver afholdt i lokalerne hos Frivilligcenteret på Teglgårdsvej 423A i Humlebæk.