Jernbanehistorikeren John Poulsen besøger tirsdag 20. september 2022 Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening og fortæller i et foredrag om Nordbanens tilblivelse og historien frem til i dag.

Der vil selvfølgelig også være fokus på Fredensborg Station, trinbrætterne i Grønholt og Langerød samt hele strækningen gennem Fredensborg Kommune.

Nordbanen er en af Danmarks ældste jernbaner, åbnet i 1864. Banen skabte erhvervsudvikling i Nordsjælland, f.eks. kunne der nu hurtigt og nemt sendes mælk til den voksende hovedstads husholdninger og mursten til dens omfattende byggerier.
I sin tid rejste Europas kronede hoveder med Nordbanen for at besøge „Europas Svigerfader“, Christian IX, på Fredensborg Slot. Banen flyttede folk – storbyens befolkning kunne komme ud til skov og strand – og efterhånden kunne man bosætte sig nordpå og arbejde i København.

Da S-toget i 1936 nåede til Holte intensiverede det udflytningen nordpå. Det gentog sig da S-banen i 1968 nåede til Hillerød, og strækningen er i dag en af de mest benyttede på S-banen.

Nord for Hillerød blev trafikken efterhånden adskilt fra den sydlige dels tættere trafik og banen fik tilnavnet „Lille Nord“. Den betjenes i dag – som de andre nordsjællandske lokalbaner – af Lokaltog.

John Poulsenudgav i 2020 en bog om Nordbanen. Foredraget holdes på Fredensborg bibliotek med start kl. 19.30