Onsdag d. 18. maj kl. 19:00 vil Bent Skov Larsen på Humlebæk Bibliotek fortælle om de mange kunstnere, som i årenes løb har været i Humlebæk, og der fundet motiver til deres malerier. Navne som Børge Bokkenheuser og Ole Kielberg falder lige for, men i foredraget bliver der fortalt om de mange andre kunstnere og vist et overflod af eksempler på værker, der er frembragt her.

I forbindelse med foredraget vil foreningens bestyrelse benytte lejligheden til over et glas at takke Bent Skov Larsen for den mangeårige og store indsats for lokalhistorien her i kommunen.

Det er blevet til over 40 år i foreningens bestyrelse - heraf 25 år som formand, siden næstformand og i dag suppleant. Antallet af foredrag han har holdt i foreningen og andre steder, kan simpelthen ikke gøres op og hertil kommer et stort lokalhistorisk forfatterskab.

Vi håber at rigtig mange af foreningens medlemmer vil møde op til foredraget og samtidig være med til at takke Bent for den helt ekstraordinære indsats han har ydet for Fredensborg-Humlebæks lokalhistorie.