I den femte udstilling i serien Arkitekturens værksteder præsenterer Louisiana den tværfaglige forskningsenhed Forensic Architecture i en udstilling fra den 20. maj til den 23. oktober 2022.

Udstillingen opererer i et krydsfelt mellem arkitektur, kunst, journalistisk, jura og aktivisme med det formål at afdække, kortlægge og dokumentere brud på menneskerettigheder i forbindelse med internationale konflikter.

Udstillingsserien Arkitekturens Værksteder på Louisiana giver mulighed for at følge arkitekter og tegnestuer, der arbejder for andet og mere end god arkitektur. Med Forensic Architecture - Witnesses præsenterer Louisiana en forskningsgruppe, ledet af arkitekt Eyal Weizman, der ud over arkitekter også tæller billedkunstnere, softwareudviklere, journalister, jurister og animatorer.

'Forensic' oversættes på dansk til 'retsmedicinsk', og "Forensic Architecture" og deres virke kan bedst beskrives som mødet mellem arkitektens tegnestue og en afdeling for undersøgende journalistik.

Forensic Architecture er en forskningsenhed, der fungerer som en del af Goldsmiths, University of London. De undersøger krænkelser af menneskerettigheder og forbrydelser begået af stater, udøvende magter, militær og virksomheder. I samarbejde med græsrodsorganisationer, internationale NGO'er og medieorganisationer repræsenterer deres efterforskninger mennesker, der er berørt af blandt andet politiske stridigheder, politivold, grænsekonflikter og miljøskadelig virksomhed.

Forensic Architecture analyserer rum i bredeste forstand og bruger arkitektens metoder og redskaber til at se på verden. At visualisere og tegne i 3D skal ikke alene rekonstruere et rum, men også dokumentere det, der har fundet sted. Deres arbejde ligger langt fra, hvad vi typisk forbinder med normal praksis på en tegnestue.

Forensic Architecture giver stemme til både materialer, strukturer og mennesker ved at oversætte og formidle deres vidnesbyrd og fortælle deres historier i billeder og lyd. I det øjeblik forbrydelse og bevismateriale bliver rumligt analyseret, får de et visuelt format. I den forstand er Forensic Architecture også en æstetisk praksis, der forsker i, hvordan information kan fremstilles og formidles rumligt. Efterforskning og fremstilling af vidneudsagn er afhængig af måden, hvorpå en hændelse sanses, dokumenteres og præsenteres.

Vidner

Set i forhold til den etablerede efterforskning af konflikter og forbrydelser arbejder Forensic Architecture med en række utraditionelle og anderledes metoder, der belyser hændelser med udgangspunkt i rum. Udstillingen fokuserer på det at vidne som en rumlig praksis. Vidner og vidneudsagn kan være andet og mere end voce viva, det talte ord, i en retssal. Og alle materialer, som eksempelvis blade, støv og mursten, kan vidne.

Forensic Architecture undersøger og giver stemme til materielle spor ved at bruge open source data og analysere dem via banebrydende metoder, som de til dels selv har udviklet. Efterforskere og vidner rekonstruerer sammen, ved hjælp af 3D-modeller, de rum, hvor traumatiske begivenheder har fundet sted. At fortælle gennem rum hjælper vidnet til at huske, og gør det muligt for Forensic Architecture at visualisere bevisførelsen.

Deres vigtigste kilder er typisk offentligt tilgængeligt materiale fra sociale medier, blogs, statslige hjemmesider, kilder med satellit-data, nyhedssites mv. Ved at bearbejde disse data og gøre efterforskningerne tilgængelige på nettet og ved at udstille udvalgte sager på gallerier og museer bringer Forensic Architecture efterforskningen ind i en ny type retslokale. 

Louisianas arkitekturudstillinger er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Udstillingen ARKITEKTURENS VÆRKSTEDER: FORENSIC ARCHITECTURE - WITNESSES er tilrettelagt af museumsinspektør Kjeld Kjeldsen og kurator Mette Marie Kallehauge. Udstillingsarkitekt er Luise Hooge Lorenc.