Nøddeknækkerne holder åbent hus i Forsamlingshuset Nødebo Kro den 25. fredag kl. 19.00, de får besøg både af en gruppe renæssancedanserne og af spillemandsgruppen Nøkkens Galocher. Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne og deres gæster.


Den første time fra kl. 19 er der traditionelle nordiske fællesdanse, kredsdanse mv, under letfattelig og sjov instruktion, så alle kan være med. Ved 20-tiden vil Renæssancedanserne optræde og senere på aftenen spiller Nøkkens Galocher op til dans sammen med Nøddeknækkerne.


Renæssancedanserne holder til på Klaverfabrikken i Hillerød, hvor de mødes hver 14. dag og nyder den særlige danseform. Ind imellem tager de ud og optræder og denne gang bliver det på Nødebo kro. Så er de i smukke dragter syet på Klaverfabrikkens systue og to musikere spiller til på fløjte og guitar.


Nøkkens Galocher er et orkester, der er i gang med 31. sæson. Flere på holdet har været med næsten alle årene, så der har været en god stabilitet og en aldrig svigtende ånd i dette band. For tiden er der 15 aktivt spillende medlemmer. Orkestrets base er Tingluti, en folkemusikforening og aftenskole, som har eksisteret i en menneskealder. Repertoiret er overvejende nordisk spillemandsmusik, med hovedvægten lagt på svensk, som Nøkkens Galocher selv synes, de er ved at være specialister i. De elsker at spille til dans, og har da også været på Nødebo Kro flere gange. Udover de gængse pardanse, skottish, vals, polska osv, har de også mere eksotiske kædedanse parat, som f eks israelske og en finsk kredsdans.


Der er gratis adgang til musikken fra kl. 19.


Man kan spise middag på Kroen, før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18, og det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. (der er rabat for medlemmer af Forsamlingshusets Venner) Spisebilletter skal købes på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 23. februar kl. 12.