Nivaagaards Malerisamling genåbner museet fredag 21. januar med den store og længe ventede særudstilling 'Wilhelm Marstrand. Den store fortæller' og en ny samlingsudstilling på et fuldt åbent, nyrenoveret museum.

For første gang siden 2020 kan museet med genåbningen opleves i sin helhed med alle sale åbne. Malerisamlingen har i det forløbne år gennemgået en omfattende klimarenovering af alle udstillingssale takket være en generøs donation fra fire af landets største fonde. Museet er overgået fra fossile brændstoffer til et jordvarmeanlæg, der både kan køle og opvarme, mens skjulte ventilationskanaler sørger for en stabil temperatur og luftfugtighed. Nye bæredygtige ovenlysvinduer beskytter nu malerierne mod UV-stråling samtidig med, at værkerne kan ses i det naturlige lys, de er skabt i.

Museet indleder året med åbningen af den længe ventede særudstilling 'Wilhelm Marstrand. Den store fortæller', som måtte udskydes under sidste års coronanedlukning.

Udstillingen aktualiserer en af dansk guldalders mest markante skikkelser: Wilhelm Marstrand (1810-1873). Marstrand mestrede som få at skildre komplicerede kompositioner med mange farvestrålende figurer i livfuld bevægelse og blev i sin samtid opfattet som et geni. Med sine folkelivsskildringer og store fortælleglæde skilte han sig ud fra tidens øvrige kunstnere. Marstrands medrivende fortællinger skildrer fest, dans, musik, teater og det nære menneskelige samvær - og hans dyrkelse af humor og satire, hverdagsliv og menneskelige anekdoter var uforlignelig, med et udsyn også mod folkelivet i andre lande.

Stifteren af Nivaagaards Malerisamling, godsejer Johannes Hage, havde via sin familie et nært forhold til Wilhelm Marstrand, der portrætterede hele tre generationer af familien Hage. Malerisamlingen ejer i dag 40 værker af Marstrand, hvoraf flere indgår i udstillingen sammen med vigtige lån fra museer og private i ind- og udland.

I udstillingen kan opleves mere end 70 værker fra Marstrands mangfoldige produktion, der favner hverdagsscener i København, folkerige gadebilleder i Italien, intense portrætter, ikoniske historiemalerier, landskabsbilleder og motiver over Holbergs komedier og hans litterære yndlingsfigur, Don Quixote.

Hjemvendt kunstsamling

Publikum kan også glæde sig til at opleve museets kunstsamling tilbage i de færdigrenoverede sale i en ny samlingsudstilling. Store dele af samlingen har under klimarenoveringen været udlånt til udstillinger i Holland, Tyskland og Danmark.

I 1908 donerede godsejeren på Nivaagaard, teglfabrikant og fhv. folketingsmedlem Johannes Hage (1842-1923) sin kunstsamling til offentligheden. Samlingen består af malerier fra italiensk renæssance (især 1500-tallet), nederlandsk barok (1600-tallet) og dansk guldalder (ca. 1800-1850).. Museet indsamler fortsat værker, primært inden for dansk guldalder, men størstedelen af malerisamlingen stammer stadig fra Johannes Hage.

Der er nære sammenhænge mellem de tre perioder, som samlingen dækker, og i den nye samlingsophængning vil museets gæster kunne opleve danske guldalderbilleder og store mesterværker fra renæssancen og barokken foruden buster af medlemmer af familien Hage, skabt til deres gravmæler af billedhuggeren Herman Wilhelm Bissen (1798-1868).

Samlingsudstillingen præsenteres i museets Gl. Afdeling - kunsttemplet, som Johannes Hage fik bygget i 1903 til sin Malerisamling.