Byrådet i Fredensborg kommune har i budgetforliget for 2022 – 2025 bevilliget et driftstilskud på 150.000 kr., til sejlsporten i Nivå Havn. Tilskuddet er tiltænkt en styrkelse af elite- og talentudviklingen af sejlere. Fritid- og Idrætsudvalget har på deres første møde i år, besluttet at der i den forbindelse skal udpeges et administrativt medlem til den styregruppe, som skal følge samarbejdet.

Sejlsporten i Nivå Havn styrkes ved at Nivå Bådelaug har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Sejlunion om etablering af et Elite- og Talentcenter Øst sammen med Hellerup Sejlklub og Gentofte Kommune.

Formålet med samarbejdet er at skabe et elitemiljø for sejlere med ambitioner og potentiale til at opnå verdensklasseresultater. Målgruppen for samarbejdet er talent- og elitesejlere tilknyttet centeret, herunder sejlere på udvalgte Dansk Sejlunion hold (landshold, udviklingslandshold og ungdomslandshold).

Ambitionen er at tilbyde talent- og elitesejlere 6 – 8 ugentlige træningspas.

Der ansættes en centertræner, der skal understøtte et attraktivt udviklingsmiljø og samarbejde med Gentofte og Fredensborg Kommune om at tilbyde gode og relevante uddannelsesvilkår for talent- og elitesejlerne.

På Fritid- og Idrætsudvalget møde den 3. januar 2022, blev det besluttet at der skal udpeges et administrativt medlem af styregruppen. Styregruppemedlemmet skal bl.a. varetage kommunens interesser på idrætsområdet og sikre, at Byrådets tilskud anvendes efter hensigten.