For at skabe et nyt og indbydende kulturelt mødested og bibliotek har Byrådet besluttet et nyt byudviklingsprojekt i Jernbanegade i Fredensborg. Fredensborg Bibliotek udvides til to etager med indgang fra Jernbanegade.

De kommende måneder inviterer kommunen til en række aktiviteter, hvor man spørger borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv, hvordan man bedst skaber et levende mødested i hjertet af Fredensborg med plads til fællesskab og fordybelse på tværs af generationer.

Kulturudvalget holder derfor temamøde og workshop på Fredensborg Bibliotek den 12. oktober kl. 17.45 - 20.30 for foreningslivet og erhvervslivet i Fredensborg.

- Vi håber, at mange af de inviterede vil komme og dele deres input og ideer med politikere, medarbejdere, frivillige, handlende og erhvervsdrivende i Fredensborg, udtaler Ulla Hardy-Hansen, der er Formand for Kulturudvalget

Det nye kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg kommer til at råder over i alt 1.127 m2 fordelt på to plan.

I idé oplægget til det kommende bibliotek fremgår det at der er stort fokus på de nye muligheder ved en samlet ombygning af det eksisterende bibliotek samt lokalerne i stueplan.

Det er vigtigt at åbne bygningen og biblioteket ud mod Jernbanegade og gerne mod hele byen og slottet. Her er der særligt fokus på facaden og indgangen til biblioteket.

Det er også vigtigt, at bygningen giver mulighed for en fleksibel anvendelse af stedets rum og lokaler og at ombygningen demonstrerer Fredensborgs grønne og bæredygtige profil.

Det nye kulturelle mødested og bibliotek skal afspejle borgernes behov og muligheder for et aktivt liv med viden og fællesskaber og supplerer de eksisterende kulturaktiviteter og kulturtilbud i Fredensborg. Projektet skal samtidig understøtte borgernes behov og muligheder for et aktivt liv
med viden og fællesskaber. Projektet skal understøtte de mange gode eksisterende fællesskabsdannende initiativer i Fredensborgs kultur- og handelsliv og samarbejde med de erhvervsdrivende i og omkring bymidten.

Ideerne til indhold og faciliteter er mangfoldige og spænder over muligheder for:

• Litteratur og foredrag
• Iværksættermiljø og studiepladser
• Barselsgrupper og legestue
• Fællesspisning
• Kreative værksteder
• Digitale muligheder og løsninger
• Uformelle mødesteder

Mulighederne er mange, og det er et mål i den kommende brugerinddragelse at få klarlagt og prioriteret borgernes og brugernes behov og ønsker samt understøtte nye ideer og aktiviteter.
Man kommer ikke til at imødekomme alle ideer, og der vil ikke være opbevaringsmuligheder og lukkede rum til f.eks. foreninger. Faciliteterne skal være fleksible og til gavn for så mange som muligt, fremgår det af idé-oplægget, som er et udkast.

Plantegning over den kommende stueplan