Med bortfaldet af næsten alle restriktioner som følge af covid-19 er det endelig muligt at afholde generalforsamling. Derfor indkalder Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening nu til generalforsamling torsdag d. 2. september 2021 kl. 19:00, som afholdes på Fredensborg Bibliotek.

Efter generalforsamlingen vil advokat Peter Linde fortælle om livet Fredensborg i 1960-70'erne og advokatvirksomheden Linde, som har været aktiv i byen i snart 130 år.


Dagsorden iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab
4. Indkomne forslag som af foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig tilstilles bestyrelsen senest d. 23. august (10
dage) før generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022: 185 kr.
7. Valg:
7.1 Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Peter Heiberg, Erik Vestergaard Thomsen og Heidi Ølgaard
7.2 Bestyrelsessuppleanter: Else Mariager og Jeppe Tom-Petersen
7.3 Revisor: Anders Storm Hansen
7.4 Revisorsuppleant
8. Eventuelt