Røde Kors, Karlebo afd. indkalder til generalforsamling den 31. august 2021, kl. 19.00 i Byens Hus Egedal, Egestuerne, Egedalsvej 2 , 2980 Kokkedal. Det oplyser Kristen Brandt på bestyrelses vegne.

Dagsorden vil være som følger:


1.Valg af dirigent.

2.Beretning om afdelingens virksomhed.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.Afdelingensfremtidige virksomhed.

5.Indkomne forslag. Forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen afholdes.

6.På valg i ulige år.

a.formand. Kirsten Brandt, modtager valg.

b.Medlemmer af bestyrelsen for 2 år.
   Bent Sonne, modtager genvalg. 
   Karin Salertz, modtager genvalg. 
   Laila Nielsen modtager genvalg.

c.Suppleanter.

d.Revisor(er) og revisorsuppleant(er).

7.Eventuelt.