I en tid hvor livets allerstørste spørgsmål er blevet holdt op og set gennem pandemiens prisme, kan man spørge sig om, hvordan det ser ud med dannelsens dimensioner.

Nye stramme regler og rammer for vores udfoldelse og forhold til andre mennesker har skabt nye måder at være sammen på – men hvad er forholdet mellem dannelse og det at kunne overholde regler og adfærdskodeks?

Tilsvarende har klimaet og Me Too sat hensyn og selvbegrænsning på dagsordenen.
Og her er spørgsmålet, om det er dannelse, der er brug for, eller om det er noget andet.

Hvad er dannelse i vor tid?

Og hvad sker der, hvis vi mangler dannelse?

Filosof Anders Fogh Jensen er gæst i Louisiana Live tirsdag den 8. juni kl. 19.30 til en samtale om dannelse i det 21. århundrede.
Og publikum er velkommen til at byde ind med spørgsmål.

Louisiana Live er gratis (gebyr 20 kr.) for museets gæster – tilmelding er nødvendig på www.louisiana.dk , hvor man kan læse mere.