I weekenden sluttede ICOM (International Council of Museums) Committee for Conservation's verdenskongres i Beijing, hvor branchens prestigefulde fortjenstmedalje blev tildelt Jørgen Wadum, specialkonsulent på Nivaagaards Malerisamling samt selvstændig konsulent i firmaet WATS. Medaljen overrækkes af ICOM-CC's Directory Board til medlemmer, der har spillet en vital rolle både i organisationen og inden for bevaring af kulturarven som helhed.

Fra 1990 og frem til i dag er 22 konservatorer verden over blevet tildelt ICOM-CC's fortjenstmedalje. Medaljen uddeles hvert tredje år under konferencen, hvor modtagerne får overrakt anerkendelsen for deres arbejde foran kollegaer fra hele verden. Derudover introducerer prisoverrækkelsen unge fagfolk til ældre kollegers arbejde, som udgør grundlaget for den nuværende udvikling.

Motivering
Professor Ella Hendricks, Amsterdam Universitet, introducerede på verdenskongressen tildelingen af hæderen til Jørgen Wadum med ordene (oversat fra engelsk):

ICOM-CC-medaljen udgør en stor anerkendelse af Jørgen Wadums mange vigtige bidrag til det internationale felt for bevaring og hans langvarige engagement i ICOM-CC. I 1990 forlod han en stilling som timelærer på Konservatorskolen og blev ansat på Mauritshuis i Haag. De næste 15 år igangsatte Jørgen i Holland en lang række banebrydende tværfaglige projekter inden for konservering og teknisk kunsthistorie. Et højt profileret eksempel herpå er Vermeer-projektet fra 1994 inden for forskning og behandling af blandt andet Pigen med perleørenringen. Jørgen Wadum har taget flere initiativer til at støtte det voksende felt af teknisk kunsthistorie, herunder lanceringen af tidsskriftet ArtMatters - International Journal for Technical Art History i 2002 sammen med Erma Hermens.

I 2005 vendte Jørgen tilbage til Danmark, hvor han frem til 2017 fungerede som bevaringschef på Statens Museum for Kunst i København. I 2011 realiserede han en ambition om at etablere et Center for Art Technological Studies and Conservation i Danmark, kendt som CATS, som han ledte indtil 2020. Herfra kom en omfattende række betydningsfulde videnskabelige publikationer, og CATS afholdt en række internationale konferencer.

Fra 2012-16 var Jørgen Wadum samtidig professor i konservering ved Amsterdams Universitet i en halvtids stilling, hvor han pendlede mellem København og Amsterdam. Jeg husker Jørgen ankomme med sin kuffert direkte til klasseværelset, altid i godt humør og med sin karakteristiske energi og entusiasme, for at undervise de studerende. Jørgen spillede desuden en vigtig rolle i opstarten af en Master i teknisk kunsthistorie, der succesfuldt er blevet en del af Amsterdams Universitets program, en af de få master-uddannelser i verden, der er dedikeret til dette fagområde.

For de fleste af os ville denne estimerede karriere som museumskonservator og akademiker være mere end nok til at holde os travlt beskæftiget, men derudover har Jørgen Wadum gennem 23 år i forskellige kapaciteter altid fundet tid til at bidrage til driften af ICOM-CC. I perioden 1990-2002 var han koordinator for diverse internationale faglige arbejdsgrupper. Ved ICOM-CC konferencen i Lyon i 1999 blev han valgt ind i ICOM-CC's Directory Board, og han blev valgt som præsident for ICOM-CC i perioden 2002-2005. I erkendelsen af ICOM-CC's behov for fundraising og støtte initierede han i 2004 oprettelsen af ICOM-CC Fond, som han ledte fra 2008 til 2013.