Nivaagaards Malerisamling har netop erhvervet et stort Wilhelm Marstrand-værk, ’Portræt af Frederikke Vilhelmine Hage med børn’ malet i 1850. Helfigursportrættet, der måler 196 x 103 cm, har i en årrække været deponeret på museet af en privat person.

Det er nu lykkeligvis blevet muligt at erhverve værket for midler fra Tom og Inga Berg. Med nyerhvervelsen runder Malerisamlingen i alt 40 værker af guldaldermaleren Wilhelm Marstrand, der er den mest repræsenterede i museets samling.

'Vi har på museet længe drømt om at sikre dette familieportræt for vores samling, og det er en stor glæde, at det nu er lykkedes. Vi er i denne for museerne så vanskelige periode inderligt taknemmelige for, at der stadig er generøse givere til, og vi glæder os til at kunne fremvise det imponerende legemsstore billede for glade gæster, når det bliver muligt.', fortæller direktør Andrea Rygg Karberg, Nivaagaards Malerisamling.

Portrættet viser Malerisamlingens stifters, Johannes Hages, mor og to søskende, Vilhelmine ”Ville” og Alfred. Familien Hage havde et nært forhold til Wilhelm Marstrand, der portrætterede hele tre generationer af familien.

Vilhelmine ”Ville” (1838-1912) var Wilhelm Marstrands yndlingsmodel blandt Hagerne. Første gang han malede hende, var til dette store gruppeportræt. Marstrand holdt af at male store portrætter, og han har også her fået sine lyst styret.

I baggrunden ses en hvid marmorbuste op mod den pompejanskrøde væg. Det er den lille Hother, der var yngste barn i flokken, men døde som 1-årig. Busten er udført af H.W. Bissen. Mor og datter fokuserer på noget udenfor billedrammen, mens sønnen Alfred er den, der har det mest direkte blik. Han fremviser en tegning af en mops, måske er den et savnet kæledyr.

Skønt Ville kun er 12 år gammel, da portrættet blev malet, kan man godt fornemme, hvor det bærer hen med hendes skønne udstråling. Det fortælles, hvorledes komponisten Peter Heise reagerede, da han så billedet første gang: ”Sådan skal min kone se ud”. Ni år efter billedet her blev malet, giftede Ville sig med Peter Heise, som blev hendes livs kærlighed. De fik 20 år sammen, inden han døde som 49-årig, og Ville levede resten af sit liv som enke. Hun var gennem alle årene tæt forbundet med sin bror Johannes Hage, som hun blandt andet delte et stort socialt engagement med.

Frederikke Vilhelmine Hages børneflok talte i alt otte børn, og mærkeligt nok er Johannes, der kun var et år ældre end Alfred ikke med på gruppebilledet. Trods det, at familien Hage er blevet malet flittigt, findes der ingen malede portrætter af Johannes, kun en tegning af ham som barn. Han brød sig måske - allerede fra barneårene - ikke om det.

Lillebroren Alfred blev som voksen kammerherre og landbrugsminister og arvede Oremandsgaard efter sin far, ligesom Johannes arvede Nivaagaard. Det er gennem Alfred, slægten Hage er blevet ført videre, idet hans søskende ikke fik nogen børn.

Nyerhvervelsen kan opleves i udstillingen ’En skønsom blanding’, så snart museet får lov at genåbne, mens hovedparten af museets øvrige Marstrand-værker vil være udlånt til Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet i forbindelse med særudstillingen ’Wilhelm Marstrand. Den store fortæller’, der kommer til Nivaagaards Malerisamling i januar-juni 2022.