Nivaagaards Malerisamling kunne i 2020 meddele, at det takket være en stor fondsdonation er lykkedes at projektere en ambitiøs klimarenovering, der fremtidssikrer museets kunstsamling og indarbejder bæredygtige løsninger i en ny grøn museumsprofil. Nu skydes projektet i gang.

Det er en mangeårig drøm, der nu går i opfyldelse for Nivaagaards Malerisamling. Museet er klar til at igangsætte den omfattende klimarenovering, der vil forløbe over to etaper de kommende måneder: Frem til juni måned renoveres den ene halvdel af udstillingssalene (museets søjlesal og tilstødende sal), og der opføres jordvarmeanlæg og et nyt teknikhus. Den anden halvdel af projektet fuldføres fra juni til oktober 2021 (museets Gl. Afdeling og tilstødende sal). Så snart genåbningen efter corona-nedlukningen tillader det, vil den halvdel af museet, hvor der skiftevis ikke renoveres, være åben for publikum.

Grøn museumsprofil og nye oplevelser med kunsten
Klimarenoveringen vil styrke rammerne for fremtidens kunstoplevelser på Nivaagaards Malerisamling og føre museet op i en ny liga. Forbedringerne giver mulighed for en optimal styring af temperatur og luftfugtighed i udstillingssalene, så museet fremtidssikrer sin enestående kunstsamling bedst muligt og samtidig kvalificeres til at indlåne kunstværker af højeste kvalitet.

Udstillingssalenes nye ovenlys vil højne æstetikken og give publikum mulighed for at møde malerierne i det naturlige lys, som de blev skabt i. De fleste af museets ovenlysvinduer har de senere år været permanent tildækkede for at undgå, at det blev for varmt, og fordi glasset ikke justerede lysindfaldet og lysstyrken.

Renoveringen er i sin helhed båret af bæredygtige løsninger i form af nye ovenlysvinduer, der forbedrer bygningsskallens egenskaber, LED-belysning, effektive ventilationskanaler og et jordvarmeanlæg, der supplerer energiforsyningen. Det er banebrydende, at der i en eksisterende museumsbygning omlægges energiforsyning fra fossilt brændstof til bæredygtig jordvarme, der både kan varme og køle luften i udstillingssalene.

De nye tekniske installationer samles i et nyt teknikhus i forlængelse af museets søjlesal mod nord. Tilbygningen afgiver ekstra kvadratmeter på museet til en udvidet garderobe, tiltrængt depotplads og et nyt kontor.

Det er takket være generøse donationer fra fire af landets største fonde, at klimarenoveringen nu realiseres: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, VILLUM FONDEN, Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har tilsammen doneret 35 mio. kr. til renoveringsprojektet.

Klimarenoveringen gennemføres med Julius Nielsen & Søn A/S som hovedentreprenør. Jeppe Blak-Lunddahl, direktør for EMCON, er bygherrerådgiver, og totelrådgiveren er Bertelsen & Schewing v. arkitekt Jens Bertelsen og Kasper Bendtsen.

Om Malerisamlingen

Nivaagaards Malerisamling blev skabt af godsejeren og politikeren Johannes Hage. Den nuværende museumsbygning er opført i flere etaper i 1903, 1988 og 1992. Siden 2016 har museet arbejdet med forberedelserne til det klimarenoveringsprojekt, der nu realiseres.

Museets kunstsamling består af knap 240 værker fordelt over 500 års kunsthistorie med markante kunstværker fra italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder. Netop værkerne fra renæssancen og barokken gør samlingen unik, fordi Nivaagaards Malerisamling, ud over Statens Museum for Kunst, er det eneste sted i landet, hvor man kan opleve en større samling af ældre europæisk kunst..

Godt halvdelen af kunstsamlingen skal hen over sommeren udlånes med henholdsvis danske guldalderværker til Rijksmuseum Twenthe i Holland og de ældre mesterværker til Skovgaard Museet i Viborg, mens udvalgte renæssanceværker vil kunne opleves på Alte Nationalgalerie i Berlin. Kunstsamlingen vil være tilbage på museet i sin helhed, når museet afslutter klimarenoveringen til oktober.

Når museet kan genåbne, bliver det med udstillingen 'En skønsom blanding', der viser værker fra samlingen, som sjældent udstilles.