Værker af den danske kunstner Asger Jorn (1914-73) fra samlingerne hos henholdsvis Louisiana og Kunsten i Aalborg mødes i en ny præsentation i Nordfløjen på Louisiana i en udstilling der åbnede torsdag den 4. november 2020.

Ophængningen med værker fra de to samlinger er det første synlige eksempel i Humlebæk på et nært samarbejde mellem kunstmuseerne Louisiana og Kunsten.

Asger Jorn er en central kunster for både Kunsten i Aalborg og Louisiana i Humlebæk, men han indtager rollen på forskellig vis, da museernes historik og samlingernes karakter er forskellig. Jorn selv, som anså sit virke for på én gang pæredansk og international, ville være den første til at hilse
denne tilsyneladende dobbelthed velkommen, og på begge museer er dette det første af flere oplagte samlingsprojekter.

Tilsammen giver værkudvalget fra de to museer et nuanceret blik på de store linjer i Jorns kunst, og rækkevidden i værket bevidner hans status som det 20. århundredes væsentligste danske kunstner.

Kunstens samling viser hovedsagelig Jorns tidlige udvikling i krigsårene herhjemme og frem til midten af 1950’erne, hvor hans virke primært er i udlandet. Kunstens Jorn er på den måde fundamentet for den sene, internationalt berømmede kunstner, Louisianas samling rummer markante eksempler på. På Kunsten indgår Jorn typisk i tæt sammenhæng med kredsen af samtidige danske kunstnere fra krigsårenes avantgarde, mens han på Louisiana vises solo uden den danske kontekst og på den led afspejler museets kursskifte kort efter åbningen i retning af et internationalt fokus.

Historien om Jorn på Kunsten og Louisiana er også historien om den indsigt og generøsitet, som private samlere og fonde gennem årene har begavet institutionerne med: Kunstens samlingbaserer sig på erhvervelsen i 1967 af Anna og Kresten Krestensens enestående samling.Louisianas stifter, Knud W. Jensen, viste tidligt interesse for Jorn og erhvervede en række centraleværker, men først med Jytte og Dennis Dresings donation fra The Merla Art Foundation i 1999-Presseinformation Humlebæk, november 20202003 fik samlingen af Jorn en tyngde på linje med andre af det 20. århundredes klassikere påmuseet i Humlebæk.

Jorn møder Jorn kan opleves i Nordfløjen på Louisiana frem til september 2021. Det er også her Louisianas gæster normalt møder Jorn i en af museets ældste sale – præsentationen fortsætter udi Norfløjen med de karakteristiske glasvægge ud mod Skulpturparken.

Den 8. november 1948 blev COBRA (COpenhague, BRuxelles, Amsterdam), den internationale kunstnerbevægelse, oprettet - og blandt initiativtagerne var først og fremmest Asger Jorn. Og nu kan man i "Jorn møder Jorn", en samlingspræsentation fra to samlinger - frem til september 2021