Det har længe været et problem for Nivaagaards Malerisamling at indlåne kunst af den højeste kaliber og fremtidssikre samlingens bevaring, da museumsbygningens klimaanlæg er forældet. I udviklingen af et nyt ambitiøst klimarenoveringsprojekt har det ligget museet stærkt på sinde at indarbejde et så bæredygtigt og grønt resultat som muligt i resultatet, hvilket de nye ventilationsløsninger og ovenlysvinduer kommer til at opfylde.

Nivaagaards Malerisamling har modtaget 35 mio. kr. fra fire danske fonde til at realisere et ambitiøst klimarenoveringsprojekt, der både vil skabe bedre oplevelser for museets gæster og give museet en grøn profil.

Siden 2016 har museet arbejdet med at forberede projektet, der vil bringe samlingen op i en ny museal liga. Når projektet i løbet af 2021 bliver en realitet, skyldes det en enestående velvilje hos fire af landets største fonde: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, VILLUM FONDEN, Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Fondene har tilsammen doneret op til 35 mio. kr. til renoveringsprojektet.

Indeklimaet er udfordret
"Det har længe været et problem for fremtidssikringen af vores helt enestående samling og for vores muligheder for indlån af kunst af den højeste kaliber, at vores museumsbygning har savnet et optimalt klimaanlæg", fortæller museumsdirektør Andrea Rygg Karberg og fortsætter: "Der er strenge krav til en konstant temperatur og luftfugtighed i kunstmuseers udstillingssale, og med et stigende besøgstal og varme somre har vi haft svært ved at garantere de rette forhold for kunsten såvel som for vores gæster."

Klimarenoveringsprojektet består af flere elementer og omfatter bl.a.. et jordvarmeanlæg som både kan bidrage til varme og køl, nye ovenlysvinduer, LED-belysning og mere effektive ventilationskanaler. Tilsammen vil disse forbedringer styrke rammerne for kunstoplevelser på Nivaagaards Malerisamling - og forbedre komfort, klima, sikkerhed og æstetik.

Naturligt ovenlys
Det har ligget museet stærkt på sinde at udarbejde et så bæredygtigt projekt som muligt, hvilket den nye ventilation og ovenlysvinduerne kommer til at opfylde. I projektet spiller ovenlysvinduer en særlig rolle.

"Vi har ikke ønsket at miste muligheden for ovenlys. Malerierne er skabt for flere århundreder siden i atelierer med naturligt lys, og sådan vil vi, at kunsten skal ses. Det er en del af museets åbne og venlige atmosfære, at vi fornemmer en verden udenfor takket være vinduerne. I dag er de fleste af museets ovenlys desværre permanent tildækkede, fordi der ellers bliver for varmt, og fordi det nuværende glas ikke justerer lysindfaldet og lysstyrken", fortæller Andrea Rygg Karberg.

 

Bestyrelsesformand Joachim Malling er også glad for fondenes donationer, der betyder, at klimarenoveringsprojektet nu bliver en realitet.

"Det er betryggende at leve i et land med så generøse fonde, og vi opfatter det som et betydeligt skulderklap, et tegn på tillid og anerkendelse, at fondene investerer så omfattende i Malerisamlingens infrastruktur. Det gør de bl.a. fordi Fredensborg Kommune med en flot årlig støtte til Nivaagaards Malerisamling sikrer driften af museet. Vi har i de senere år fordoblet museets besøgstal - og midt i en hård coronatid er det opmuntrende at mærke, at museets indsats bliver bemærket og har båret frugt", siger Joachim Malling.