Fredensborg Møllelaug har i nogle år savnet en stor model af Højsager Mølle. Den er nu dukket op på et depot på Kokkedal Skole, det oplyser møllelauget i deres seneste nyhedsbrev.

- For ca. 3 år siden forsøgte vi at "skaffe husly" til en helt unik model af Højsager Mølle, som i mange år havde stået i Humlebæk Dagcenter. Pludselig en dag var den flyttet, men først i marts måned fik vi at vide, at den står i et depot under Kokkedal Skole, samt at der var aftalt husly i et par år, som nu rigeligt er overskredet, fortæller formand Niels Erik Bølling i nyhedsbrevet.

- Nu risikerer vi at den simpelthen ryger ud, da ingen har forsøgt at finde et nyt sted til modellen. Det er foreslået at vi kunne arbejde på, at modellen kunne stilles op ved Højsager Mølle, f.eks. i en af-skærmning af plexiglas. Vi mener dog, at det i så fald var bedre, såfremt klimaskærm og "pilfingersikring" kunne indgå i den hytte, vi har ønsket i ma-a-a-nge år. Det kan måske være realistisk, hvis vi i fællesskab kan rejse nogle fondsmidler, men det kræver såvel kommunal byggetilladelse, som i alt fald et skitseprojekt, før der kan søges noget siger Niels Erik Bølling.

Alternativt kan der måske findes et andet sted i kommunen, hvor modellen kan opstilles, og ses. Møllelauget er modtagelig for forslag og tilbud om hvor mølle-modellen kan stå i fremtiden.

Modellen af Højsager Mølle er udført af fhv. tømrer og snedkermester Henning H. Bannebjerre. Den har en frihøjde på 210 cm. og et areal på 120 x195 cm.