Ny driftsaftale om Gamle Bio indgået mellem Fredensborg Kommune og Kulturforeningen. Efter et par måneders intensive forhandlinger har både Fredensborg Kommune og foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio godkendt en ny driftsaftale.

Den første aftale fra 2014 løb i 1 år og blev forlænget i 2016. Den nye aftale har ingen udløbsdato, men skal evalueres efter 4 år. Der er således lagt op til at langvarigt samarbejde.


- Vi er i bestyrelsen meget glade for, at det til sidst lykkedes at opnå enighed om, at lokale frivillige i Fredensborg By fortsat selv kan forestå den daglige drift af Gamle Bio som center for udvikling af kulturlivet i byen, udtaler formand Poul Juul.


- Vi vil gerne sende en varm tak til Kulturudvalgets formand Ulla Hardy-Hansen og næstformand Carsten Nielsen samt borgmester Thomas Lykke Pedersen, fordi de i praksis har demonstreret, at kommunen sætter pris på og understøtter det store arbejde, der udføres af frivillige. Vi vil også takke forvaltningens chefer for en række konstruktive forhandlinger, som har banet vejen for en bedre gensidig forståelse og et godt samarbejde.

Den nye aftale blev enstemmigt godkendt af Kulturudvalget den 4.12. og godkendt af en enig bestyrelse for Kulturforeningen den 5.December 2019.

- 2020 står for døren, og bestyrelsen er godt i gang med at planlægge de kommende års aktiviteter i Gamle Bio. Det vil ske i samarbejde med de 19 medlemsforeninger og andre aktører i byen.

- Sammen med kommunen er vi i gang med at forny AV-udstyret i Gamle Bio; vi skal have aftaler på plads, så vi igen kan lave smuk udendørs udsmykning med bannere, som andre kulturinstitutioner også bruger, og vi har givet tilsagn om at medvirke i et samarbejde med kommunen om et nyt og meget bedre booking-system, som vil komme alle kommunens foreninger til gode, slutter Poul Juul.