Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk åbner torsdag den 17. januar 2019 udstillingen Louisiana on Paper. Dea Trier Mørch. Ind i verden. En udstilling der kan ses frem til den 28. april 2019. Udstillingsserien viser Dea Trier Mørchs grafiske arbejder og tegninger samt andet arbejder på papir.

Den nye udstilling i serien, Ind i verden, fokuserer på en pionérfigur i den feministiske kunst i Danmark, Dea Trier Mørch (1941-2001) og er den første museums-udstilling af kunstnerens grafiske værk, set som billedkunst. Familien, som i dag varetager kunstnerens arkiv, har generøst stillet udstillingens ca. 90 værker til rådighed – værker med fokus på perioden 1967-77, hvor grafikken spillede en hovedrolle i Dea Trier Mørchs kunstneriske virke. De fleste af værkerne har sjældent været udstillet før.

Nutidigt blik på en kunstner
Selvom Dea Trier Mørchs forfatterskab er kendt af mange – især i 1960’er generationen, og hun som del af kunstnerkollektivet ’Røde Mor’ har opnået en bred folkelig udbredelse af specifikke kunstneriske motiver, er hendes grafiske produktion alligevel relativt ubeskrevet i en billedkunstnerisk sammenhæng.

Dermed åbner udstillingen Ind i verden for et nyt blik på en kunstners værk. Dea Trier Mørchs linoleumssnit spænder motivisk fra intime skildringer af fødsler og hverdagsliv – med en distinkt kropsaktivistisk og feministisk toning – til politiske motiver af politiske fanger og frihedskæmpere – med det stærke menneskelige portræt i centrum. Værkerne viser Dea Trier Mørch som humanist og socialrealist. Hun retter blikket mod den fødende, det nyfødte barn, den nybagte far, det ældre menneske, arbejdsmanden, kvinden der gør rent på hospitalet, frihedskæmperen og den unge soldat.

På afstand af hendes egen samtid er det værkets humanistiske karakter, troen på det enkelte menneskes værdi og berettigelse, der træder frem. Koblingen mellem det intime, nære liv og tidens politiske strømninger er del af et samlet projekt, der handler om at få kunsten ud i livet og ind i verden.

Dea Trier Mørch
Allerede som 16-årg begyndte Dea Trier Mørch på Kunstakademiet, men hun følte sig aldrig hjemme på en uddannelse, hvor det abstrakte maleri og den dertilhørende kunstnerrolle i de sene 1950’ere var i centrum.
På rejser og akademiophold i Østeuropa fandt hun inspiration i plakatkunst og eksperimentalteater, som åbnede for en mere folkelig og virkelighedsskildrende kunst, og dermed blev grafikken, og særligt linoleumssnittet, hendes medium.

Dea Trier Mørch vendte tilbage til Danmark i 1968 og var året efter med til at etablere kunstnerkollektivet ’Røde Mor’, der med politisk brod forenede billedkunst, rockmusik og teater. Dea Trier Mørchs linoleums-snit var en hurtig billedform, der med stærke og kontrastfyldte motiver egnede sig til mangfoldiggørelse i plakater og andre tryksager og gav gruppens arbejde en markant visuel gennemslagskraft.

Med tiden blev grafikken nært knyttet til Dea Trier Mørchs forfatterskab, der i høj grad lever i samspillet mellem tekst og få, men stærke billeder. Med afsæt i romanværket Vinterbørn fra 1976 skabte Dea Trier Mørch serier af hverdagsskildringer i linoleumssnit, der i sig selv står som et væsentligt kunstnerisk bidrag. Med billederne af fødsler og fødende kvinder føjede Dea Trier Mørch en helt ny dimension til en billedkultur, hvor dette almenmenneskelige vilkår er forbløffende ufortalt. Hvor døden er et udbredt tema i billedkunsten, er livets begyndelse et motiv, som først får større kunstnerisk bevågenhed med feminismen. Dea Trier Mørchs værker er på ingen måde berøringsangste, når det kommer til kroppen som menneskets udgangspunkt.

Der er en respekt i hendes billeder fra fødegangen, hvor kvindernes perspektiv kommer i centrum. Samme værdighed rummer hendes grafiske arbejder i deres samtidsskildringer, hvor vægten ligger på det sociale og kollektive, og hvor dagliglivet bliver indgang til refleksioner over livet – fra fødsel til død.