Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune har konstitueret sig efter årets repræsentantskabsmøde.


Bestyrelsen blev forstærket med et nyt medlem, Michael Thorsen, formand for Nivå Musiklaug.

Bestyrelsen består herefter af: Ebba Anker Nielsen, formand. Niels Hald, næstformand. Inge Lise Riel, kasserer. Ibrahim Rashdan, se-kretær. Vibeke Poulsen, medlem. Joachim Clausen, medlem. Elsebeth Kristensen, medlem. John Sylvester, medlem.

Samrådet har herefter repræsentanter fra følgende kulturelle foreninger i Fredensborg Kommune.


Teaterforeningen Madam Mangor, Musik- og Teaterforeningen Ragnarock, Danmarks Naturfredningsforening, Multikulturel Kvinde-forening, Foreningen for Kulturelle Projekter, Fredensborg Ny Kunst-forening og Sletten Sang- og Danseforening.

Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for alle de kulturelle foreninger i Fredensborg Kommune.