Alle har en spændende historie at fortælle.

Derfor indsamler Fredensborg Arkiverne sammen med resten af Danmarks arkiver erindringer i hele 2017.

Det sker gennem den nationale erindringsindsamlingskampagne ”Giv det videre”, hvor alle kan bidrage med erindringer.
Der er intet krav om, at man skal have været noget ved musikken eller have sejlet verden rundt.

Arkivet er meget interesseret i at høre fra de, der lever et helt almindeligt liv og kan fortælle om dagliglivet gennem den seneste menneskealder.
Erindringerne behøver ikke være om et helt liv. De kan ligeså godt fortælle om en hvordan man fejrede påske eller om hvordan man fik fat i den nyeste musik før nettet blev opfundet.

Fredensborg Arkiverne råder allerede over en omfattende samling af erindringer, især fra besættelsestiden, men savner viden om de seneste 70 års tid. Derfor håber arkivet, at mange borgere vil tage opfordringen til sig og bidrage med korte og lange historier fra livet i lokalområdet.

”Giv det videre” finder sted sideløbende med DRs nye serie om Danmarks historie, der bliver sendt i løbet af 2017.

Du kan læse mere om projektet og indsende din historie gennem www.fredensborgarkiverne.dk/giv-det-videre

Yderligere oplysninger:
Arkivar Lise Schifter, telefon 72 56 22 36.


Billedtekst
Kan du huske hvorfor facaderne i Jernbanegade blev iklædt bindingsværk og butikkernes ansatte trak i udklædningstøj? Fredensborg Arkiverne opfordrer alle med minder fra Fredensborg Kommune til at indsende deres erindringer.