Borgerne er fortsat meget tilfredse med Fredensborg Bibliotekerne, og på blot tre år er deres brug af bibliotekerne ændret markant. Flere og flere deltager fx i de mange forskellige arrangementer for børn og voksne, eller benytter bibliotekerne som rum for arbejde og fordybelse. Det viser en ny brugerundersøgelse.

Arrangementer for børn og voksne hitter hos bibliotekernes brugere. Særligt dem for børnene. På bare tre år er andelen af brugere, som svarer, at de kommer til børnearrangementer, mere end fordoblet: Fra 16 pct. i 2013 til 37 pct. i 2016. For voksenarrangementerne steg andelen samtidig fra 34 til 62 pct.

En anden iøjnefaldende ændring er, at 24 pct. af brugerne nu bruger biblioteket som et sted at arbejde. Det gjorde blot var 12 pct. tre år før.

Kommunens biblioteker bliver – på linje med landets øvrige biblioteker - med andre ord i stigende grad brugt på nye måder. Det sker samtidig med, at bibliotekerne i Humlebæk og Fredensborg er blevet åbne for selvbetjening året rundt og brugerne fx kan hente e-bøger via hjemmesiden.

Udviklingen glæder Ulla Hardy Hansen, som er formand for Kulturudvalget:

”Undersøgelsen viser, at Fredensborg Kommune er på rette vej med den biblioteksstrategi, som blev vedtaget i starten af 2016 og som netop lægger vægt på at skabe gode fysiske rammer for møder, arbejde og læsning og med attraktive kulturtilbud for børn og deres familier”, siger Ulla Hardy Hansen.

Undersøgelsen viser et tilfredshedsindex på 88 for Fredensborg Kommune, hvilket svarer nøjagtig til landsgennemsnittet. Anbefalingsvilligheden (NPS) ligger på 75, hvor landsgennemsnittet er 76. Til sammenligning havde Tivoli i 2015 en NPS-score på 77. Internationalt anses NPS over 50 for exceptionelt.

Selvom en stor del af Fredensborg Bibliotekernes åbningstid i dag er selvbetjent, er der fortsat stor tilfredshed med personalet: 90 pct. af de adspurgte mener, at de får den hjælp de har brug for, og blandt kommentarerne til spørgsmålene om personalet fandtes ord som ”venlige”, ”servicemindede”, ”hjælpsomme” og ”kompetente”. Det er da også stadig 54 pct., som foretrækker at bruge biblioteket, når der er betjening, mens det for 34 pct. ikke spiller nogen rolle.

Undersøgelsen blev foretaget i maj og juni 2016. Fredensborg Bibliotekerne deltog på linje med 83 andre kommuners folkebiblioteker i en national brugerundersøgelse igangsat af Slots- og Kulturstyrelsen. 538 brugere af Fredensborg Bibliotekerne besvarede spørgeskemaet, der blandt andet indeholdt spørgsmål om generel tilfredshed, udbud af litteratur, åbningstider m.m.Fredensborg

Bibliotekerne vil frem mod sommeren 2017 ud fra de lokale tal identificere indsatsområder, som yderligere kan styrke brugen af og tilfredsheden med biblioteket.