En delegation fra Fredensborg Kommunes Venskabsbykomite har deltaget i fejringen af den estiske venskabsby Paides 725-års jubilæum. Besøget foregik den 29. september – 2. oktober 2016.

Tre medlemmer af Venskabsbykomiteen Tinne Borch Jacobsen (V), Joachim Clausen og Carsten Østerskov repræsenterede Fredensborg Kommune i fejringen af Paides 725-års jubilæum.

Paides borgmester Siret Pihelgas bød venskabsby-repræsentanterne velkommen på rådhuset, hvilket indledte et par festlige og lærerige dage, hvor der blev delt og videregivet erfaring på kryds og tværs af venskabsbysamarbejder.

Dagene bød blandt andet på virksomhedsbesøg hos en estisk børnehave, et sportscenter, forskellige fabrikker og det store kommunale center i Paide med bibliotek og kunstskole.

Styrker venskabsbysamarbejdet

Besøget gav anledning til at skabe relationer på tværs af de eksisterende venskabsbysamarbejder, da repræsentanter fra kommuner i Finland, Letland, Sverige, Tyskland, Tjekkiet, Litauen og Ukraine deltog i fejringen.

Besøget har været nogle helt igennem vellykkede dage, der har forsikret os om vigtigheden af vores venskabsbyrelationer”, udtaler medlem af Venskabsbykomiteen Tinne Borch Jacobsen (V). ”Venskabsbysamarbejdet er en unik mulighed for at hente inspiration fra vores nabolande og lære, at tingene kan gøres på mange forskellige måder,” fortsætter hun.

Tidligere på året besøgte en delegation fra Paide med borgmester Siret Pihelgas i spidsen Fredensborg Kommune til virksomhedsbesøg og udveksling af erfaringer indenfor erhvervslivet. Samarbejdet mellem de to venskabsbyer er siden blevet yderligere styrket i årets løb.

FOTO:

Paides borgmester Siret Pihelgas modtog en gave fra Fredensborg Kommune, der blev overrakt af Byrådsmedlem Tinne Borch Jacobsen (V).