Vil lille Bastian gerne lære at spille guitar eller violin? Kunne du godt tænke dig at gå i musikalsk legestue med din datter – eller går din teenagesøn med en drøm om at spille med i et band. Så er det bare om at komme i gang og starte på Fredensborg Musikskole.

Inspirationen kan hentes i et helt nyt magasin med historier om Musikskolen. Magasinet vil blive delt ud til alle børn i dagtilbud og alle skoleelever til og med 6. klasse.  Sæsonen 2013/2014 står for døren og tilmeldingsfristen den 7. maj nærmer sig.

Derfor har Fredensborg Kommune udgivet magasinet Fredensborg Musikskole – Spil dig ind i fællesskabet. Her kan forældre, skoleelever og unge læse om nogle af de muligheder, Musikskolen tilbyder. ”Musikskolen handler ikke blot om at lære at spille musik, men lige så meget om at gøre musikken til en del af børn og unges verden. Det at gå i musikskole handler i høj grad om at blive et helt menneske, der lærer at lytte, samarbejde og tro på sig selv.

Det handler også om glæde, fordybelse, samvær og spændende oplevelser, der udvikler og danner dit barn. Det synes jeg det nye magasin er med til at formidle, og jeg håber selvfølgelig, at det kan være med til at skaffe Musikskolen flere nye elever til næste sæson”, siger Carsten Østerskov, leder af Musikskolen. I magasinet er der også interview med det 15-årige talent Lily Luo, der spiller klaver og drømmer om at blive ambassadør.

Du kan også møde Casper Hougård på 18 år. Han spiller trommer i Musikskolens Drumlineband og blev for nylig inviteret til at spille koncert for 2000 jublende fans i Las Vegas, USA. Søskenderabat og fripladser Som noget helt nyt tilbyder Musikskolen i år søskenderabat og fripladser til særligt trængte familier.

De nye rabatordninger er politisk besluttet via budgetaftalen fra 2012, hvor der blev afsat 150.000 kr.  ”Musik styrker børns personlighed og er med til at fremme indlæringen i folkeskolen - fx når det gælder matematik.

Derfor er det vigtigt, at så mange børn og unge som muligt har mulighed for at få glæde af de mange gode tilbud fra Musikskolen. Med den økonomiske krise kan det desværre være en stor udfordring for mange familier. Derfor har Byrådet besluttet, at der fra næste sæson skal tilbydes søskenderabat og fripladser til særlig trængte familier”, siger formand for Kultur- og Turismeudvalget, Ulla Hardy-Hansen.

Søskenderabatten betyder, at 1. barn betaler fuld pris. Øvrige børn får 500 kroner i rabat pr. barn pr. sæson. Fripladsordningen tilbydes særligt trængte familier. Tildelingskriteri-erne er fastsat af Byrådet og kan læses på Musikskolens hjemme-side: www.fredensborgmusikskole.dk

Det nye magasin kan læses på skolens hjemmeside eller her: http://viewer.zmags.com/publication/282513a7#/282513a7/1

Liste over undervisning og priser for sæsonen 2013/14 kan læses på skolens hjemmeside.

{jcomments on}