Ved Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde den 25. marts blev der indvalgt to nye medlemmer til bestyrelsen. De to ”nye i klassen” er Joachim Clausen og Kirsten Vang.

                   

Joachim Clausen har sin base i Humlebækområdet hvor han er meget kendt og afholdt for sin mangeårige ledelse af Musikteatergruppen Ragnarock og Dramaskolen i Fredensborg Kommune.

Kirsten Vang er aktivt medlem af Fredensborg Ny Kunstforening, i daglig tale kaldet FNYK. Kirsten deltager i FNYKs udstillinger og mange af de andre spændende kulturelle tiltag som FNYK har taget initiativ til.

Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for Fredensborg Kommunes kulturelle foreninger og det er vigtigt for bestyrelsen, at få ny inspiration fra nogle der ikke altid gør ”som vi plejer” 

Kulturelt Samråds kasserer siden 2010, Annette Kold har grundet arbejdspres ønsket at udtræde af bestyrelsen.